Najnowsze ogłoszenia i informacje

INFORMACJA WS. WIZYT W INSPEKTORACIE WETERYNARII

Ze względu na zaistniałą sytuację Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zwraca się z prośbą o załatwianie spraw urzędowych o ile nie wymagają osobistej wizyty w PIW Chełm, telefonicznie bądź drogą elektroniczną tel.: +48 82 565 50 58, fax: +48 82 565 57 37, email: chelm.piw@wiw.lublin.pl

Agnieszka Lis
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Chełmie.