Najnowsze ogłoszenia i informacje

Rozporządzenie nr 60 Wojewody Lubelskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 06.11.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 4961 ukazało się:


ROZPORZĄDZENIE NR 60 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów
chełmskiego i hrubieszowskiego

 

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r., poz. 1967), zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 57 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4532).
§ 2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek


Załaczniki:

  1. Rozporządzenie nr 60 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego - [pdf]
  2. Rozporządzenie nr 57 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i hrubieszowskiego - [pdf]