Najnowsze ogłoszenia i informacje

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie organizacji polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 10.01.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 320 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 5
WOJEWODY LUBELSKIEGO


z dnia 10 stycznia 2020 r.


w sprawie organizacji polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików

Załączniki:

  1. Rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików - [pdf], lokalna kopia [pdf]
  2. Uzasadnienie rozporzadzenia  - [doc]