Najnowsze ogłoszenia i informacje

Rozporządzenie nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 27 lutego 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 1412 ukazało się:


ROZPORZĄDZENIE NR 12

WOJEWODY LUBELSKIEGO


z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików
na terenie województwa lubelskiego

Załączniki:

Rozporządzenie nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego - [pdf]