Najnowsze ogłoszenia i informacje

Zmiana zasad bezpośredniej obsługi interesantów

UWAGA!!!

 

Na podstawie zarządzenia Nr 6/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie
z dnia 02.06.2020r

Wprowadza się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowana do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest za zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko.

Interesanci wchodzący do urzędu zobowiązani są zakrywać usta i nos.

Celem zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgodnienie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Inspektoracie