Najnowsze ogłoszenia i informacje

Rozporządzenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 29.06.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 3492 ukazało się:

 

ROZPORZĄDZENIE NR 3
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk.

 

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2073).
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dorohusk oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Chełmie
Agnieszka Lis

Załączniki do pobrania:

1. Rozporządzenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk - [tutaj]