ASF - Zasady Bioasekuracji - materiały informacyjne dla hodowców

Zasady Bioasekuracji - materiały informacyjne i przykładowa dokumentacja dla hodowców poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z wystepowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objetym ograniczeniami i ochronnym)

Ulotki:

  1. Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF - [docx]
  2. Ulotka informacyjna na temat wymogów dotyczących zabezpieczenia gospodarstw, w których utrzymywane są świnie - [docx]
  3. Ulotka ASF cz. II zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF - [pdf]

Przykładowa dokumentacja:

  1. Wzór dokumentacji przeglądu zabezpieczeń budynków przed dostepem zwierząt wolnożyjączych oraz domowych - [załacznik nr 1]
  2. Wzór rejestru wjazdów środków transportu do gospodarstwa - [załacznik nr 2]
  3. Wzór rejestru osób wchodzących do budynku, w których utrzmywane są świnie - [załącznik nr 3]
  4. Lista preparatów do dezynfekcji rąk dostępnych do obrotu w polsce - [załącznik nr 4]
  5. Zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń - [załącznik nr 5]
  6. Wzór dokumentacji czyszcenia i dezynfekcja w gospodarstwie - [załacznik nr 6]
  7. Wzór spisu świń - [załacznik nr 7]

W pierwszych wierszach załaczników 1-3 i 6-7 wskazano przykładowy sposób wypełnienia tej dokumentacji.

Wzory dokumentacji wymienione w załacznikach 1-3, 6-7 stanowią przykładowy wzór i nie powinny być traktowane jako wymóg obligatoryjnego ich prowadzenia dokładnie w takiej formie. Wzory powyższych dokumentów zostały opracowane w zwiazku z pojawiającymi się pytaniami ze strony hodowców trzody chlewnej o sposób prowadzenia dokumentacji wynikającej z obowiązku spoczywajćego od 28 lutego br. na wszystkich posiadaczach świń, nałożonych przepisami z dnia 28 lutego 2018r. - Rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. (Dz.U. z 2018 r. poz. 360)