Rozporządzenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 29.06.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 3492 ukazało się:

 

ROZPORZĄDZENIE NR 3
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk.

 

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 2073).
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Dorohusk oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Chełmie
Agnieszka Lis

Załączniki do pobrania:

1. Rozporządzenie nr 3 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk - [tutaj]

Zmiana zasad bezpośredniej obsługi interesantów

UWAGA!!!

 

Na podstawie zarządzenia Nr 6/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie
z dnia 02.06.2020r

Wprowadza się organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowana do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest za zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko.

Interesanci wchodzący do urzędu zobowiązani są zakrywać usta i nos.

Celem zwiększenia bezpieczeństwa i ograniczenia do minimum czasu oczekiwania na miejscu, rekomenduje się wcześniejsze uzgodnienie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w Inspektoracie

Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 11.02.2020r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 11.02.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 1123 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 1
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 11 listopada 2019 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu chełmskiego.

 

Załączniki do pobrania:

  1. Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego poz 1123 - [pdf]

 

Rozporządzenie nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 27 lutego 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 1412 ukazało się:


ROZPORZĄDZENIE NR 12

WOJEWODY LUBELSKIEGO


z dnia 27 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików
na terenie województwa lubelskiego

Załączniki:

Rozporządzenie nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie Nr 8 Wojewody Lubelskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego - [pdf]

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie organizacji polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 10.01.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 320 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 5
WOJEWODY LUBELSKIEGO


z dnia 10 stycznia 2020 r.


w sprawie organizacji polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików

Załączniki:

  1. Rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji polowań zbiorowych na zwierzęta łowne w związku z afrykańskim pomorem świń u dzików - [pdf], lokalna kopia [pdf]
  2. Uzasadnienie rozporzadzenia  - [doc]