Filtr
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie
  ul. Browarna 2  zawiadamia, że:

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 5 szt. chłodni na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2 w trybie określonym Regulaminem Zamówień publicznych, do ktorych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie wybrano ofertę firmy:

  P.P.H.U. Vacuum - Global Jakup Megas - cena 93480,00 zł,
  termin dostawy 3 dni, gwarancja 30 m-cy.

   

  Załącznik:

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [pdf]