Filtr
 • Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - szczepienia lisów wolno żyjących

  Komunikat

  Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) informuję, że na terenie województwa lubelskiego w dniach 9 – 20 września 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

   

  Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km². Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi pakiet o kształcie zbliżonym do kwadratu o wymiarach około 30 mm x 30 mm, koloru brunatnego, o intensywnym zapachu rybim.

  Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny. Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

  Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

  Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

   

  N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !!!

   

  Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

  Paweł Piotrowski