Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych podczas polowania na ptactwo łowne- ulotka

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych
Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne,
w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

W załączniku ulotka do pobrania

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Ulotka - Wytyczne dla myśliwych