Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii odnośnie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii odnośnie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016r. poz. 2091)

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków przypominam, że od dnia 28 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091).


Wprowadza ono m. in. nakaz przetrzymywania drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Nakłada również na właścicieli drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest on utrzymywany.


Wystąpienie ww. choroby pociąga za sobą skutki zabicia i utylizacji zwierząt chorych oraz ograniczenia w hodowli, handlu
i przemieszczaniu drobiu i innych ptaków.


Nieprzestrzeganie ww. nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej
wymierzonej w drodze decyzji administracyjnej

 

Załącznik do pobrania:

  1. Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii