Zawiadomienie - ASF u dzików (45)

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2020 r. stwierdzono wystąpienie 45 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF):

  1. 45 przypadek u jednego dzika odstrzelonego w obwodzie łowieckim nr 186, pole w okolicy miejscowości Klesztów, gm. Żmudź, powiat chełmski: N: 51.046888/ 51°2'48.797", E: 23.6900965/ 23°41'24.347"

Zawiadomienie - ASF u dzików (44)

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2020 r. stwierdzono wystąpienie 44 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF):

  1. 44 przypadek u jednego dzika odstrzelonego w obwodzie łowieckim nr 166, łąka w okolicy miejscowości Brzeźno,  gm. Dorohusk, powiat chełmski: N 51.177193/ 51°10'37.9",  E 23.630140/ 23°37'48.5"

Zawiadomienie - ASF u dzików (43)

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2020 r. stwierdzono wystąpienie 43 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF):

  1. 43 przypadek u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 138, pole w okolicy miejscowości Janowica,  gm. Siedliszcze, powiat chełmski: N: 51.205398/ 51° 12' 19.433", E: 23.180004/ 23° 10' 48.014"

Zawiadomienie - ASF u dzików (42)

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 28 maja 2020 r. stwierdzono wystąpienie 42 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF):

  1. 42 przypadek u jednego dzika odstrzelonego w obwodzie łowieckim nr 167, pole w okolicy miejscowości Pławanice, gm. Kamień, powiat chełmski: N: 51.130030/ 51°7'48.108", E: 23.667297/ 23°40'2.269”

Zawiadomienie - ASF u dzików (41)

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 22 maja 2020 r. stwierdzono wystąpienie 41 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF):

  1. 41 przypadek u jednego dzika odstrzelonego w obwodzie łowieckim nr 138 las w okolicy miejscowości Mogilnica, gm. Siedliszcze, powiat chełmski: N 51.191374/51°11'29.0", E 23.219837/23°13'11.4"