Zawiadomienie - ASF u dzików (17)

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2020 r. stwierdzono wystąpienie 17 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF):

  1. 17 przypadek  u jednego dzika odstrzelonego w obwodzie łowieckim nr 186, pole w okolicy miejscowości Haliczany,  gm. Kamień, powiat chełmski: N: 51.052007/ 51°03'07.2", E: 23.592561/ 23°35'33.2 >