Zawiadomienie - ASF u dzików (18)

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2020 r. stwierdzono wystąpienie 18 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF):

  1. 18 przypadek  u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 186, las w okolicy miejscowości Natalin, gm. Kamień, powiat chełmski: N: 51.072222 / 51°04'20.0", E: 23.611111 / 23°36'40.0