Zawiadomienie - ASF u dzików (19)

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 9 lutego 2020 r. stwierdzono wystąpienie 19 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF):

  1. 19 przypadek  u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 170, łąka w okolicy miejscowości Niedziałowice Drugie, gm. Rejowiec, powiat chełmski: N: 51.074733/ 51°04'29.0", E: 23.321571/ 23°19'17.7