Zawiadomienie - ASF u dzików (42)

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 28 maja 2020 r. stwierdzono wystąpienie 42 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF):

  1. 42 przypadek u jednego dzika odstrzelonego w obwodzie łowieckim nr 167, pole w okolicy miejscowości Pławanice, gm. Kamień, powiat chełmski: N: 51.130030/ 51°7'48.108", E: 23.667297/ 23°40'2.269”