Zawiadomienie - ASF u dzików (43)

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2020 r. stwierdzono wystąpienie 43 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF):

  1. 43 przypadek u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 138, pole w okolicy miejscowości Janowica,  gm. Siedliszcze, powiat chełmski: N: 51.205398/ 51° 12' 19.433", E: 23.180004/ 23° 10' 48.014"