Zawiadomienie - ASF u dzików (44)

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2020 r. stwierdzono wystąpienie 44 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF):

  1. 44 przypadek u jednego dzika odstrzelonego w obwodzie łowieckim nr 166, łąka w okolicy miejscowości Brzeźno,  gm. Dorohusk, powiat chełmski: N 51.177193/ 51°10'37.9",  E 23.630140/ 23°37'48.5"