Zawiadomienie - ASF u dzików (45)

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2020 r. stwierdzono wystąpienie 45 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzików (ASF):

  1. 45 przypadek u jednego dzika odstrzelonego w obwodzie łowieckim nr 186, pole w okolicy miejscowości Klesztów, gm. Żmudź, powiat chełmski: N: 51.046888/ 51°2'48.797", E: 23.6900965/ 23°41'24.347"