Zawiadomienie ognisko asf - 1 / 2020

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 4 sierpnia 2020r. stwierdzono wystąpienie 1-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 450 sztuk świń w miejscowości Żmudź, gm. Żmudź, powiat chełmski: 51°01'30.8"N/51.025213°N, 23°40'29.4"E/ 23.674820°E