Zawiadomienie ognisko asf - 13

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 28 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 13-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

1. w gospodarstwie utrzymującym 1 sztukę świni w miejscowości Brzeźno, gm. Dorohusk, powiat chełmski: N51°9"57.312 /51.16592, E23°38'17.16"/23.6381