Zawiadomienie ognisko asf - 14

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 30 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 14-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

1. w gospodarstwie utrzymującym 2 sztuki świń w miejscowości Teresin, gm. Białopole, powiat chełmski: N50°59"42.396/50.99511, E23°42'32.111"/23.70892