Zawiadomienie ognisko asf - 15, 16, 17

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 1 lipca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 15, 16 i 17-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1.  15–go ogniska w gospodarstwie utrzymującym 2 sztuki świń w miejscowości Świerże , ul. Jana Pawła II 32, gm. Dorohusk, powiat chełmski: N51°12'44.46"/51.21235, E23°44'8.628"/23.73573

  2.  16-go ogniska w gospodarstwie utrzymującym 11 sztuki świń w miejscowościWólka Czułczycka 24, gm. Chełm, powiat chełmski: N51°11"35.462/51.193184, E23°28'34.694"/23.476304

  3.  17-go ogniska w gospodarstwie utrzymującym 4 sztuki świń w miejscowości, Świerże , ul. Jana Pawła II 32, gm. Dorohusk, powiat chełmski: N51°12'42.1"/51.2117,E23°44'08.6"/23.73573