Zawiadomienie ognisko asf - 18

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 4 lipca 30 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 18-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 14 sztuk świń w miejscowości Tomaszówka 15, gm. Sawin, powiat chełmski: N51°20'26.711"/51.340753,  E23°29'32.395"/23.492332