Zawiadomienie ognisko asf - 20

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 4 lipca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 20-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 43 sztuk świń w miejscowości Olchowiec Kolonia 49a, gm. Wierzbica, powiat chełmski: N51°13'58.058"/51.232793, E23°16'57.99"/23.282777