Zawiadomienie ognisko asf - 33

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 19 sierpnia 2018 r. stwierdzono wystąpienie 33-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

1. w gospodarstwie utrzymującym 4 sztuki świń w miejscowości Białopole ul. Kościelna 18, gmina Białopole, powiat chełmski: 50° 59' 3.912"N/50.98442 N, 23° 44' 25.692"E/23.74047 E