Rozporządzenie nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 21.06.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 2996 ukazało się:

Rozporządzenie nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego

Załacznik:

  1. Rozporządzenie nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego - [pdf]

Rozporządzenie nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 19.06.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 2950 ukazało się:

Rozporządzenie nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego

Załacznik:

  1. Rozporządzenie nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego - [pdf]

Rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 06.06.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 2776 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 5
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu chełmskiego.


Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a i 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z 2018 r. poz. 50, z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części ustalonych zgodnie z Uchwałą Nr VI/88/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r., położonych na terenie powiatu chełmskiego nakazuje się:

1. przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów obejmujących powiat chełmski w ilości 92 szt. z podziałem na odstrzał: 3 szt. dzików w obwodzie nr 154 i 3 szt. dzików w obwodzie nr 170 - Koło łowieckie Nr 4 „Sokół” w Rejowcu, 2 szt. dzików w obwodzie nr 155 - Koło łowieckie Nr 5 „Dąbrowa” w Lublinie, 4 szt. dzików w obwodzie nr 138 - Koło łowieckie Nr 12 „Szóstak”, 4 szt. dzików w obwodzie nr 167, 4 szt. dzików w obwodzie nr 186, 4 szt. dzików w obwodzie 204 - Koło łowieckie Nr 22 „Chełmskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa”, 4 szt. dzików w obwodzie nr 152, 3 szt. dzików w obwodzie nr 169, 3 szt. dzików w obwodzie nr 187 i 4 szt. dzików w obwodzie nr 205 - Koło łowieckie Nr 23 „Szarak” w Chełmie, 4 szt. dzików w obwodzie nr 166 - Koło łowieckie Nr 53 „Bażant” w Świdniku, 4 szt. dzików w obwodzie nr 184 - Koło łowieckie Nr 67 „Krogulec”, 3 szt. dzików w obwodzie nr 124 - Koło łowieckie Nr 80 „Budowlani”, 6 szt. dzików w obwodzie nr 165 i 4 szt. dzików w obwodzie nr 185 - Koło łowieckie Nr 82 „Dubelt”, 4 szt. dzików w obwodzie nr 137, 4 szt. dzików w obwodzie nr 151 i 3 szt. dzików w obwodzie nr 171 - Koło łowieckie Nr 85 „Sokół”, 3 szt. dzików w obwodzie nr 136 - Koło łowieckie Nr 86 „Szpak”, 4 szt. dzików w obwodzie nr 123 - Koło łowieckie Nr 94 „Żak”, 5 szt. dzików w obwodzie nr 202 - Koło łowieckie Nr 95 „Pogoń”, 4 szt. dzików w obwodzie nr 153 i 6 szt. dzików w obwodzie nr 168 - Koło łowieckie Nr 163 „Orlik” - w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie każdego przypadku padnięcia dzika.

3. niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie, gdzie będą przetrzymywane do czasu uzyskania wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

4. w przypadku wykluczenia afrykańskiego pomoru świń zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.

Czytaj więcej: Rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie

Rozporządzenie nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 14.06.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 2916 ukazało się:

Rozporządzenie nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego

Załącznik:

  1. Rozporządzenie nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego - [pdf]

 

 

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 30.05.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 2711 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 6

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.), w związku z wyznaczeniem w dniu 22 maja 2018 r. w powiecie chełmskim dwóch ognisk choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń, w miejscowości Tarnów, gmina Wierzbica, oraz w miejscowości Malinówka, gmina Sawin, dla których obszar zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej: Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego...