Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 30.03.2020r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 30.03.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 2073 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 2
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk.


Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, Dz. U. z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt o promieniu 5 km wokół ogniska wyznaczonego w miejscowości Teosin gm. Dorohusk obejmujący miejscowości: Teosin, Barbarówka, Turka, Dorohusk, Dorohusk osada, Berdyszcze, Okopy, Okopy Kolonia, Ludwinów, Dobryłówka , Wólka Okopska, Świerże Kolonia, Zalasocze, Rozkosz, Stefanów, Puszki, Majdan Skordiowski, Michałówka, Ostrów. Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt oznacza się tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.

Czytaj więcej: Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 30.03.2020r. w sprawie...

INFORMACJA o wystąpieniu wścieklizny u lisa

UWAGA !!!

W związku ze stwierdzeniem w gminie Dorohusk w miejscowości Teosin wścieklizny u lisa wyznacza się obszar zagrożony wystąpieniem tej choroby.

Obszar obejmuje następujące miejscowości w gminie Dorohusk: Teosin, Barbarówka, Turka, Dorohusk, Dorohusk osada, Berdyszcze, Okopy, Okopy Kolonia, Ludwinów, Dobryłówka, Wólka Okopska, Świerże Kolonia, Zalasocze, Rozkosz, Stefanów, Puszki, Majdan Skordiowski, Michałówka, Ostrów.

Na wyznaczonym obszarze:
1. Nakazuje się:
1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
2) zaszczepienie przeciwko wściekliźnie psów dotychczas nie zaszczepionych.

2. Zakazuje się:
1) urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;
2) pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru;
3) przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę z terenu i na teren obszarów zagrożonych bez uzyskania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii we Chełmie.

3. Zaleca się:
1) zaszczepienie kotów przeciwko wściekliźnie.

W przypadku znalezienia martwego lisa w wyznaczonym obszarze zagrożenia: nie należy go dotykać!
Zgłosić ten fakt do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie 


Tel. 82 565 50 58

Każdy, kto u swojego psa lub kota zauważy niepokojące objawy, powinien jak najszybciej udać się z nim do lekarza weterynarii.

 

 

Inspektorat wstrzymuje przyjmowanie interesantów

UWAGA !!!

Na podstawie zarządzenia Nr 1 /2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 16.03.2020r.

Od dnia 16.03.202r. do odwołania Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie

 

WSTRZYMUJE PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

 

Telefon kontaktowy tel.: +48 82 565 50 58, fax: +48 82 565 57 37, email: chelm.piw@wiw.lublin.pl

 

Sprawy urzędowe można załatwić:
• drogą telefoniczną: +48 82 565 50 58,
• faxem: +48 82 565 57 37
• drogą mailową: chelm.piw@wiw.lublin.pl
• drogą pocztową na adres: ul. Browarna 2, 22-100 Chełm,
• poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP): /piwchelm/skrytka
• poprzez wrzucenie wniosków, pism i innych dokumentów do wystawionej urny w korytarzu budynku Inspektoratu

 

Za utrudnienia przepraszamy!

Zmiana godzin pracy

UWAGA !!!

Na podstawie zarządzenia Nr 2 /2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 20.03.2020r.

Od dnia 23.03.202r. do odwołania Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie pracuje

 

od godz. 8:00 do godz. 14:00

 

Telefon kontaktowy tel.: +48 82 565 50 58, fax: +48 82 565 57 37,
email: chelm.piw@wiw.lublin.pl

 

Sprawy urzędowe można załatwić:
• drogą telefoniczną: +48 82 565 50 58,
• faxem: +48 82 565 57 37
• drogą mailową: chelm.piw@wiw.lublin.pl
• drogą pocztową na adres: ul. Browarna 2, 22-100 Chełm,
• poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP): /piwchelm/skrytka
• poprzez wrzucenie wniosków, pism i innych dokumentów do wystawionej urny w korytarzu budynku Inspektoratu

 

Za utrudnienia przepraszamy!

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 

  Informuję, że w dniach 25 marca – 03 kwietnia 2019 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km².
  • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
  • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu.
  • Nie wolno dotykać szczepionki !!!
  • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
  • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem.
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarzowi weterynarii.
  • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

 * Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl

Załącznik do pobrania:

Komunikat WLW wiosna 2019.pdf