Komunikat o akcji szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

DWIE AKCJE SZPIEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Informuję, że w dniach 14-16 września 2021 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Ponadto w dniach 2529 października 2021 r.* planowane jest przeprowadzenie dodatkowej akcji szczepień.

* Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Wterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl

Więcej informacji do pobrania tutaj

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004

 

  1. Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią  - [xlsx] , [ods], [pdf]
  2. Dodatkowe informacje na temat uboju z konieczności poza rzeźnią na stronie GIW - Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

 

 

Informacja o zmianie przepisów dotyczących rejestracji świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie  informuje o zmianie przepisów dotyczących rejestracji świń.

    Od 25-go lutego 2016 r. każdy rolnik utrzymujący świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, jest zobowiązany ją zarejestrować w Biurze Powiatowym ARiMR, a w związku z tym zarejestrować siedzibę stada oraz prowadzić księgę rejestracji świń.
    W przypadku sprzedaży jednej świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) muszą zgłosić ten fakt w ciągu 30 dni od jego zaistnienia do Biura Powiatowego ARiMR, podając między innymi numery obu siedzib stad. Przemieszczanie zwierząt powinno odbywać się po uzyskaniu przez sprzedającego świadectwa zdrowia dla sprzedawanych świń i przekazaniu kopii kupującemu.
    Niezarejestrowanie siedziby stada świń oraz brak przekazywania opisanych wyżej informacji stosownym instytucjom jest, zgodnie z obowiązującym prawem, wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.
    Przepisy dotyczące produkcji mięsa świń na użytek własny nie uległy zmianie, nadal istnieje obowiązek poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju oraz poddać mięso badaniu na obecność włośni.

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej
(wybrane zagadnienia)

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna).

Czytaj więcej: Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej