INFORMACJA o wystąpieniu wścieklizny u lisa

UWAGA !!!

W związku ze stwierdzeniem w gminie Dorohusk w miejscowości Teosin wścieklizny u lisa wyznacza się obszar zagrożony wystąpieniem tej choroby.

Obszar obejmuje następujące miejscowości w gminie Dorohusk: Teosin, Barbarówka, Turka, Dorohusk, Dorohusk osada, Berdyszcze, Okopy, Okopy Kolonia, Ludwinów, Dobryłówka, Wólka Okopska, Świerże Kolonia, Zalasocze, Rozkosz, Stefanów, Puszki, Majdan Skordiowski, Michałówka, Ostrów.

Na wyznaczonym obszarze:
1. Nakazuje się:
1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
2) zaszczepienie przeciwko wściekliźnie psów dotychczas nie zaszczepionych.

2. Zakazuje się:
1) urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;
2) pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru;
3) przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę z terenu i na teren obszarów zagrożonych bez uzyskania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii we Chełmie.

3. Zaleca się:
1) zaszczepienie kotów przeciwko wściekliźnie.

W przypadku znalezienia martwego lisa w wyznaczonym obszarze zagrożenia: nie należy go dotykać!
Zgłosić ten fakt do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie 


Tel. 82 565 50 58

Każdy, kto u swojego psa lub kota zauważy niepokojące objawy, powinien jak najszybciej udać się z nim do lekarza weterynarii.