Wnioski o wyznaczenie na czynności zlecone

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje o możliwości składania wniosków o wyznaczenie na następujące czynności zlecone:

  • szczepienia ochronne i badanie rozpoznawcze
  • sprawowanie nadzoru nad punktami skupu zwierząt, targami, wystawami, pokazami
  • badania zwierząt umieszczonych na rynku przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia
  • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed- i po-ubojowego, oceny mięsa
  • badanie mięsa zwierząt łownych
  • pobieranie próbek do badań
  • badanie laboratoryjne na obecność włośni


Wnioski można pobrać ze strony internetowej PIW Chełm www.piw.chelm.pl lub na miejscu w Inspektoracie. Wnioski należy składać do dnia 16.12.2015 r., emailem, listownie lub osobiście.