Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych

Ogłoszenie nr 500068051-N-2018 z dnia 28-03-2018 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu


INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534122-N-2018
Data: 21/03/2018


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, Krajowy numer identyfikacyjny
11020027700000, ul. ul. Browarna 2, 22100 Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 565 57 37, e-mail
chelm.piw@wiw.lublin.pl, faks 82 565 50 58.
Adres strony internetowej (url): http:www.piw.chelm.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Podwójna przewoźna chłodnia kontenerowa – 7 sztuk Konstrukcja – rama kontenera z kątownika metalowego, umożliwiająca przewożenie go. Wymiary zewnętrzne chłodni: - długość L= 3 000 mm, - szerokość S= 2 000 mm, - wysokość H= 2 600 mm, Wymiary wewnętrzne chłodni: - długość L= 1 800 mm, - szerokość S= 800 mm, - wysokość H= 2 200 mm. Wymiary przedsionka : - długość L= 900 mm, - szerokość S= 1 800 mm, - wysokość H= 2 200 mm. Wysunięty daszek o długości 1,00 m (dodatkowe zadaszenie z blachy trapezowej) Ściany - płyta warstwowa grubości 100 mm z rdzeniem poliuretanowym. Podłoga - płyta warstwowa poliuretanowa grubości 100 mm z rdzeniem poliuretanowym i blacha kwasoodporna (jednostronnie), odporna na środki dezynfekcyjne, łatwa do mycia i dezynfekcji Przedsionek z tyłu komór chłodniczych. Podwójne drzwi chłodnicze z dwoma niezależnymi zamkami, każde. Wyposażenie: - urządzenie/agregat chłodniczy zasilany napięciem 230 VAC, - sterownik elektroniczny do programowania nastaw temperatur od +10 st. C do -5 st. C, - podlicznik energii elektrycznej, - kolejkę /tyrolkę/ do zawieszenia haków, - komplet haków /zgodny z normą DIN 5047/ w ilości 10 sztuk, - wciągarkę elektryczną 250 kg/500kg zainstalowaną nad wejściem chłodni x 2 szt. - instalację elektryczną zespoloną z oświetleniem poprowadzoną w zamontowanych korytkach ochronnych
wewnątrz chłodni /szczelność IP65/, - komplet kluczy do drzwi (2x),

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: przewoźna chłodnia kontenerowa – 7 sztuk WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTENERÓW CHŁODNICZYCH Wymiar zewnętrzny kontenera: szerokość max. 2,00 m, długość max. 3,00 m wysokość max. 2,70 cm Konstrukcja wykonana jest płyt warstwowych grubości 10 cm z rdzeniem poliuretanowym. Podłoga wykonana jest z płyty warstwowej poliuretanowej i blachy kwasoodpornej jednostronnie. Kontener powinien posiadać 2 pomieszczenia : 1. przedsionek o wym. max.1,15m x 1,80m 2. komorę chłodniczą o wym. max. 1,65m x 1,80 m oraz być wyposażony, co najmniej w: - umywalkę z blachy kwasoodpornej, - przepływowy podgrzewacz wody zasilany nap. 230 V, - blat do pisania, - elektroniczną wagę min. 250 kg, - rozdzielnicę główną elektryczną zamontowaną w przedsionku chłodni, - podlicznik energetyczny, - kolejkę w kształcie litery U do zawieszania haków, - komplet haków /wg normy DIN 5047/w ilości 10 sztuk , - wciągarkę linową elektryczną o udźwigu min. 250 kg zainstalowaną nad wejściem do przedsionka, wciągarka powinna być pod zadaszeniem, - instalację elektryczną i oświetleniową poprowadzoną w zamontowanych korytkach ochronnych wewnątrz chłodni, - agregat/urządzenie chłodnicze (pozwalające utrzymywać temperaturę w zakresie + 0,50 C do + 70C zasilany prądem sieciowym, zmiennym 230V, z bezpiecznikami i możliwie niskim poborem prądu, agregat pod zadaszeniem, - sterownik elektroniczny do programowania nastaw temperatur; - atestowane drzwi chłodnicze do komory chłodniczej o szer. 90 cm - komplet kluczy do obu drzwi (2x), - apteczkę, - pojemnik na patrochy Wykończenie wnętrza kontenera materiałami posiadającymi atest, łatwymi do utrzymania w czystości, tj. nieprzepuszczalnymi, niepochłaniającymi, zmywalnymi, o gładkiej powierzchni, wnętrze kontenera będzie systematycznie myte i dezynfekowane,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-03-29, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-04-06, godzina: 10:00,

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - [pdf]
  2. Ogłoszenie - Zakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych - [pdf]
  3. SIWZ Chłodnie Chełm PIW.3302.1.2018 po zmianach z dnia 28.03.2018r - [pdf]
  4. SIWZ Chłodnie Chełm PIW.3302.1.2018 po zmianach z dnia 28.03.2018r.docx -[docx]