Zapytanie cenowe - dostawa tonerów (2)

Zapytanie ofertowe
na dostawę tonerów do drukarek

w oparciu o § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie


I. Zamawiający:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm.


II. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa sprzedaż i dostawa tonerów do drukarek opisanych w poniższej tabeli:

Lp. Zamawiany materiał/towar/usługa Ilość
1 Toner do drukarki Brother MFC-L8650CDW - TN326BK czarny(black) oryginalny 3
2 Toner do drukarki Brother MFC-L8650CDW - TN326M purpurowy (magenta) oryginalny 2
3 Toner do drukarki Brother MFC-L8650CDW - TN326Y żółty (yellow) oryginalny 2


Tonery muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, w oryginalnych nie naruszonych opakowaniach.
W ofercie proszę podać wartość brutto całego zamówienia. Cena musi uwzględniać transport tonerów do siedziby Zamawiającego.


III. Termin realizacji zamówienia:
Realizacja zamówienia do 27.04.2018 r.


IV. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę cenową proszę przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres chelm.piw@wiw.lublin.pl do dnia 19.04.2018r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


V. Kryterium oceny ofert:
Najniższa cena – 100%.


VI. Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Borkowski, nr tel. 82 565 50 58, email borkowski.artur@wiw.lublin.pl


VII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienie zamówienia publicznego.


VIII. Do zapytania dołączono projekt umowy sprzedaży

/* Proszę nie podpisywać i przesyłać projektu umowy - jest do wglądu */

Załączniki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe - [pdf]
  2. Formularz oferty - [pdf]
  3. Projekt umowy - [pdf]