Zapytanie cenowe - dostawa tonerów (2) - informacja o wyborze

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy tonerów do drukarek laserowych z dnia 17.04.2018r. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 13 ofert:

Lp Oferent
1 inFus ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 Olsztyn
2 "WELL DONE" Paulina Woźniak, Częstochowa ul. Garncarska 46/2, 42-200 Częstochowa
3 CA$H4TONER.EU Sp. z o.o., ul. Żwiki i Wigury 2B, 05-816 Michałowice Osiedle / Opacz Kolonia
4 RAF-TECH, ul. Gimnazjalna nr 10/A8, 55-011, Siechnice
5 Kopier Technik s.c. ul. Warszawska 96, 05-060 Raszyn-Jaworowicz
6 WIK-TRADE Iwona Pietrzak, ul.Biała 7a, 05-802 Pruszków
7 Unibit Sp. z o.o. 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 51
8 HAPRINT TONERY S.C. 70-001 Ustowo, Ustowo 40M/14
9 Lasser sp. z o.o. ul. Konarskiego 86, 01-355 Warszawa
10 BLACKLINE S. C. ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin
11 Microsystem Group Sp. J, ul. Górczewskiego 69/73, 01--410 Warszawa
12 Printland, ul.Bystrzycka 69 C, 54-215 Wrocław
13 AZET S.J, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
  1. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert:
    1. odrzucono jedną ofertę – oferta jest nie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia,
    2. w dwóch ofertach stwierdzono błędy rachunkowe.
  2. Za najkorzystniejszą ofertę uznano i dokonano wyboru wykonawcy:
    "WELL DONE" Paulina Woźniak, Częstochowa ul. Garncarska 46/2, 42-200 Częstochowa  - wartość brutto oferty – 2712,00 zł

Przy wyborze kierowano się ceną brutto oraz zgodnością złożonej oferty oferenta z opisem przedmiotu zamówienia.