Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mat dezynfekcyjnych informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 oferty:
Lp Oferent Wartość brutto
1 KJK ROLNICTWO, ul Brzeźińska 60, 95-047 Jeżów 59520,00
2 STAMATS, ul. Polna 121, 87-100 Toruń 94641,12
3 P.W. PESAN mgr inż. Joanna Wójcik, Zahajki 40, 21-570 Drelów 32000,00
4 AXIMO PODŁOGI OBIEKTOWE ul. Bułgarska 72, 60-321 Poznań 151 290,00

 

2. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:

P.W. PESAN mgr inż. Joanna Wójcik, Zahajki 40, 21-570 Drelów

Przy wyborze kierowano się ceną brutto oraz zgodnością złożonej oferty oferenta z opisem przedmiotu zamówienia.