Uboje gospodarcze

Informacje o udostępnionych formularzach:

Do otwarcia formularzy konieczny jest jeden z programów:

  • Microsoft Word (wersja conajmniej 2003)
  • OpenOffice / LibreOffice i podobne (program bezpłatny, do pobrania z openoffice.org / libreoffice.org)

Uzupełniony formularz można wydrukować i dostarczyć osobiście, przesłać emailem (podpisanym podpisem elektronicznym), przedłożyć za pośrednictwem systemu ePUAP lub przekazać zebrane w nim informacje telefonicznie.

Uboje gospodarcze:

  1. Ubój zwierząt  na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny - [pobierz]
  2. Ubój cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz na użytek własny - [pobierz]
  3. Ubój świń na użytek własny - [pobierz]
  4. Informacja o numerach całodobowych telefonów pod którymi można dokonywać zgłoszenia odbioru padłych sztuk i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 (SRM) - [pobierz]