Wykaz podmiotów posiadających odstepstwa

Wykaz podmiotów posiadających odstępstwo na produkty mięsne wędzone tradycyjnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węgrowodorami aromatycznymi (WWA)

  1. Wykaz podmiotów posiadających odstępstwo na produkty mięsne wędzone tradycyjnie - [pdf]