Najnowsze ogłoszenia i informacje

Ulotki informacyjne na temat procedur obowiązujących w obrocie rolno-spożywczym z UK w przypadku bezumownego brexitu.

Broszury informacyjne nt. procedur obowiązujących w obrocie towarami rolno-spożywczymi ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytani i Irlandii Pólnocnej w scenariuszu bezumownego brexitu.

  1. Przedsiębiorcy - Brexit_Przedsiebiorcy.pdf
  2. Import - Brexit_Import_ulotka.pdf
  3. Export - Brexit_Export.pdf