Filtr
 • Zaproszenie do składania ofert - remont pomieszczeń biurowych

  Zaproszenie do składania ofert

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie

  zaprasza

  do złożenia oferty na remont pomieszczeń biurowych w budynku PIW w Chełmie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.

  Zaproszenie i szczegółowy opis i zakres robót remontowych - [pobierz]

   

 • Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 30.03.2020r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 30.03.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 2073 ukazało się:

  ROZPORZĄDZENIE NR 2
  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
  z dnia 30 marca 2020 r.
  w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk.


  Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, Dz. U. z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:

  § 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt o promieniu 5 km wokół ogniska wyznaczonego w miejscowości Teosin gm. Dorohusk obejmujący miejscowości: Teosin, Barbarówka, Turka, Dorohusk, Dorohusk osada, Berdyszcze, Okopy, Okopy Kolonia, Ludwinów, Dobryłówka , Wólka Okopska, Świerże Kolonia, Zalasocze, Rozkosz, Stefanów, Puszki, Majdan Skordiowski, Michałówka, Ostrów. Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt oznacza się tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.

 • INFORMACJA o wystąpieniu wścieklizny u lisa

  UWAGA !!!

  W związku ze stwierdzeniem w gminie Dorohusk w miejscowości Teosin wścieklizny u lisa wyznacza się obszar zagrożony wystąpieniem tej choroby.

  Obszar obejmuje następujące miejscowości w gminie Dorohusk: Teosin, Barbarówka, Turka, Dorohusk, Dorohusk osada, Berdyszcze, Okopy, Okopy Kolonia, Ludwinów, Dobryłówka, Wólka Okopska, Świerże Kolonia, Zalasocze, Rozkosz, Stefanów, Puszki, Majdan Skordiowski, Michałówka, Ostrów.

  Na wyznaczonym obszarze:
  1. Nakazuje się:
  1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
  2) zaszczepienie przeciwko wściekliźnie psów dotychczas nie zaszczepionych.

  2. Zakazuje się:
  1) urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;
  2) pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru;
  3) przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę z terenu i na teren obszarów zagrożonych bez uzyskania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii we Chełmie.

  3. Zaleca się:
  1) zaszczepienie kotów przeciwko wściekliźnie.

  W przypadku znalezienia martwego lisa w wyznaczonym obszarze zagrożenia: nie należy go dotykać!
  Zgłosić ten fakt do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie 


  Tel. 82 565 50 58

  Każdy, kto u swojego psa lub kota zauważy niepokojące objawy, powinien jak najszybciej udać się z nim do lekarza weterynarii.

   

   

 • Zmiana godzin pracy

  UWAGA !!!

  Na podstawie zarządzenia Nr 2 /2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 20.03.2020r.

  Od dnia 23.03.202r. do odwołania Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie pracuje

   

  od godz. 8:00 do godz. 14:00

   

  Telefon kontaktowy tel.: +48 82 565 50 58, fax: +48 82 565 57 37,
  email: chelm.piw@wiw.lublin.pl

   

  Sprawy urzędowe można załatwić:
  • drogą telefoniczną: +48 82 565 50 58,
  • faxem: +48 82 565 57 37
  • drogą mailową: chelm.piw@wiw.lublin.pl
  • drogą pocztową na adres: ul. Browarna 2, 22-100 Chełm,
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP): /piwchelm/skrytka
  • poprzez wrzucenie wniosków, pism i innych dokumentów do wystawionej urny w korytarzu budynku Inspektoratu

   

  Za utrudnienia przepraszamy!

 • Inspektorat wstrzymuje przyjmowanie interesantów

  UWAGA !!!

  Na podstawie zarządzenia Nr 1 /2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 16.03.2020r.

  Od dnia 16.03.202r. do odwołania Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie

   

  WSTRZYMUJE PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

   

  Telefon kontaktowy tel.: +48 82 565 50 58, fax: +48 82 565 57 37, email: chelm.piw@wiw.lublin.pl

   

  Sprawy urzędowe można załatwić:
  • drogą telefoniczną: +48 82 565 50 58,
  • faxem: +48 82 565 57 37
  • drogą mailową: chelm.piw@wiw.lublin.pl
  • drogą pocztową na adres: ul. Browarna 2, 22-100 Chełm,
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP): /piwchelm/skrytka
  • poprzez wrzucenie wniosków, pism i innych dokumentów do wystawionej urny w korytarzu budynku Inspektoratu

   

  Za utrudnienia przepraszamy!

 • Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa mat dezynfekcyjnych

  Nr sprawy: PIW/Z/1/2019

  Chełm, dnia 12 września2019 r.


  ZAMAWIAJĄCY:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
  22-100 Chełm
  ul. Browarna 2
  e-mail: chelm.piw@wiw.lublin.pl
  http://piw.chelm.pl

   

  Zaproszenie do składania ofert

  Zamawiający, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie.

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  Maty dezynfekcyjne 1,2 m x 2,0 m, pod przejazd samochodów ciężarowych, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia

 • Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

  KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

  WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 

    Informuję, że w dniach 25 marca – 03 kwietnia 2019 r.* na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km².
  • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
  • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu.
  • Nie wolno dotykać szczepionki !!!
  • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
  • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem.
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarzowi weterynarii.
  • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.

   * Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl

  Załącznik do pobrania:

  Komunikat WLW wiosna 2019.pdf                               


   

 • Informacja o naborze - inspektor weterynaryjny (2)

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 37671 z dnia 10 listopada 2018 r.

   

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie informuje,
  że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektor weterynaryjny

  nabór zakończony:  wyborem kandydatki/kandydata

   

  WYBRANE OSOBY:
  1. Urszula Cyrek - Mszana Dolna

 • Zawiadomienie - 173-174

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2018r. stwierdzono wystąpienie 173 i 174 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzików(ASF):

  1. 173 przypadku u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 186 w lesie w okolicy miejscowości Natalin, gmina Żmudź, powiat chełmski: N51° 3' 53.2548"/ 51.064793, E23° 37' 11.0064"/ 23.619724
  2. 174 przypadku u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 186 w lesie w okolicy miejscowości Natalin, gmina Żmudź, powiat chełmski: N51° 3' 46.782"/ 51.0629950, E23° 37' 36.0624"/ 23.6266840
 • Informacja o naborze - inspektor weterynaryjny

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 36483 z dnia 23 września 2018 r.

   

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie informuje,
  że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektor weterynaryjny

  nabór zakończony:  wyborem kandydatki/kandydata

   

  WYBRANE OSOBY:
  1. Justyna Szumlak - Chełm

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa i zakup aparatu elektrycznego do ogłuszania zwierząt

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

    dostawa i zakup aparatu elektrycznego do ogłuszania zwierząt

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę i zakup aparatu elektrycznego do ogłuszania zwierząt na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2 w trybie określonym Regulaminem Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie wybrana została oferta:

  Oferta złożona przez Weindich Sp. J. ul. Adamieckiego 8 41-503 Chorzów, na dostawę i zakup aparatu elektrycznego od ogłuszania zwierząt w kwocie 9225,00 zł brutto spełniała wszystkie wymogi zamawiającego ustalone w Szczegółowej charakterystyce przedmiotu  zamówienia.

   

  1. Zawiadomienie - [pdf]
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa i zakup aparatu elektrycznego do ogłuszania zwierząt (2)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

    dostawa i zakup aparatu elektrycznego do ogłuszania zwierząt

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę i zakup aparatu elektrycznego do ogłuszania zwierząt na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2 w trybie określonym Regulaminem Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie wybrana została oferta:

  Oferta złożona przez Weindich Sp. J. ul. Adamieckiego 8 41-503 Chorzów, na dostawę i zakup aparatu elektrycznego od ogłuszania zwierząt w kwocie 9225,00 zł brutto spełniała wszystkie wymogi zamawiającego ustalone w Szczegółowej charakterystyce przedmiotu  zamówienia.

   

  1. Zawiadomienie - [pdf]
 • Ogłoszenie o naborze - insp. weterynaryjny(4)

  Ogłoszenie opublikowano na stronie https://nabory.kprm.gov.pl/ pod numerem 36483 w dniu 23.10.2018r.

  Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  inspektor weterynaryjny
  do spraw: bezpieczeństwa żywności
  w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

  Wymiar etatu: 1/1

  Stanowiska: 1

  Miejsce wykonywania pracy: CHEŁM

  Adres urzędu: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W CHEŁMIE UL. BROWARNA 2, 22-100 CHEŁM

  WARUNKI PRACY:

  • praca w siedzibie inspektoratu i na terenie powiatu chełmskiego,
  • wyjazdy w teren samochodem służbowym,
  • obsługa urządzeń biurowych ( komputer, drukarka, skaner, niszczarka, ksero),
  • siedziba urzędu w budynku parterowym, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych , częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym

  ZAKRES ZADAŃ:

  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad higieną żywnosci pochodzenia zwierzęcego - nadzór nad rolniczym handlem detalicznym,
  • prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań (postepowania administracyjne, egzekucyjne),
  • sporządzanie obowiązujących sprawozdań i raportów w ramach działalności zespołu ds. bezpieczeństwa żywności,
  • pobieranie próbek do badań oraz prowadzenie monitoringu badań kontrolnych,
  • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów prawa weterynaryjnego i prawa UE.
 • Ogłoszenie o naborze - insp. weterynaryjny(3)

  Ogłoszenie opublikowano na stronie https://nabory.kprm.gov.pl/ pod numerem 36384 w dniu 20.10.2018r.

  Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  inspektor weterynaryjny
  do spraw: bezpieczeństwa żywności
  w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

  Wymiar etatu: 1/1

  Stanowiska: 1

  Miejsce wykonywania pracy: CHEŁM

  Adres urzędu: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W CHEŁMIE UL. BROWARNA 2, 22-100 CHEŁM

  WARUNKI PRACY:

  • praca w siedzibie inspektoratu i na terenie powiatu chełmskiego,
  • wyjazdy w teren samochodem służbowym,
  • obsługa urządzeń biurowych ( komputer, drukarka, skaner, niszczarka, ksero),
  • siedziba urzędu w budynku parterowym, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych , częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym

  ZAKRES ZADAŃ:

  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad higieną żywnosci pochodzenia zwierzęcego - nadzór nad rolniczym handlem detalicznym,
  • prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań (postepowania administracyjne, egzekucyjne),
  • sporządzanie obowiązujących sprawozdań i raportów w ramach działalności zespołu ds. bezpieczeństwa żywności,
  • pobieranie próbek do badań oraz prowadzenie monitoringu badań kontrolnych,
  • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów prawa weterynaryjnego i prawa UE.
 • Informacja o naborze (7)

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 35011 z dnia 28 września 2018 r.

   

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności

  w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

  nabór zakończony:  brak ofert kandydatek/kandydatów

   

 • Informacja o naborze - ksiegowy

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 33624 z dnia 07 września 2018 r.

   

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ksiegowy

  nabór zakończony:  wyborem kandydatki/kandydata

   

  WYBRANE OSOBY:
  1. Ewa Kozaczuk - Ruda Huta

 • Zawiadomienie - 171

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 24 września 2018 r. stwierdzono wystąpienie 171 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

  1. jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 167, miejscowość Majdan Pławanicki, gmina Kamień, powiat chełmski: N 51° 6' 35.028”/ 51.10973, E 23° 38' 37.536”/ 23.64376

 • Zawiadomienie ognisko asf - 33

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 19 sierpnia 2018 r. stwierdzono wystąpienie 33-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 4 sztuki świń w miejscowości Białopole ul. Kościelna 18, gmina Białopole, powiat chełmski: 50° 59' 3.912"N/50.98442 N, 23° 44' 25.692"E/23.74047 E

 • Zaproszenie do składania ofert - maty dezynfekcyjne

  Zaproszenie do składania ofert
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
  zaprasza
  do złożenia oferty na dostawę 200 mat dezynfekcyjnych
  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych


  1. Ofertę należy złożyć:
  - w jednej zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm.

  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta” na dostawę mat dezynfekcyjnych na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie w trybie określonym Regulaminem Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie.

  Z ww. Regulaminem można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.

  2. Opis przedmiotu zamówienia: Maty dezynfekcyjne 1,2m x 2,0 m, pod przejazd samochodów ciężarowych, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia.

 • Informacja o naborze (5)

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 33790 z dnia 11 września 2018 r.

   

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności

  w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

  nabór zakończony:  brak ofert kandydatek/kandydatów

   

 • Zapytanie cenowe - dostawa tonerów (3) - informacja o wyborze

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy tonerów do drukarek laserowych z dnia 11.09.2018r. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 25 ofert:

  LP. Oferent
  1 PRINTIN Sp. z o.o, ul Kamiennogórska 22 klatka D, 60-179 Poznań
  2 DMD s.c. Paweł Miturski Dorota Miturska, 33-304 Rzeszów, ul Sikorskiego 2/7
  3 Ecoblack s.c. M. Szewczyk, Ł. Baran, ul. Domaniówka 1E
  4 Print-Czest, ul. Śląska 3/5, 42-217 Częstochowa
  5 Automatyka Biurowa Sp. z o.o. , Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa
  6 Rem Computers, ul. Wojska Polskiego 190, 91-726 Łódź
  7 HAPRINT TONERY S.C. Ustowo 40m/14 70-001 Ustowo k. Szczecina
  8 ARSEJ Wileńska 41, 05-200 Wołomin
  9 KOMAX 9, Olsztyn Przemysłowa 2, Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 71
  10 AZET S. J. ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość 
  11 Xeroserwis Ireneusz Golatowski, 09-402 Płock, ul. Dworcowa 12B
  12 CA$H4TONER.EU Sp. z o.o. 05-816 Opacz Kolonia, ul. Żwirki i Wigury 2B
  13 INV MEDIA Sp.z o.o. ul. Alzacka 18/1, 03-972 Warszawa
  14 "Well done" Michał Woźniak, ul.Dmowskiego 8/65
  15 F.H.U. "Bossy" Beata Bosy, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 40
  16 Unibit Sp. z o.o. 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 51
  17 SOLO-KOLOS Sp. z o.o. ul. Warszawska 363/365, 42-209 Częstochowa
  18 Biuro Plus L.A. Koptyra sp. jawna ul. Handlowa 4b, 37-450 Stalowa Wola
  19 Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź
  20 Microsystem Group, 01-401 Warszawa, ul Górczewska 69/37
  21 Printland Jarosław Adamski, 54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 69c
  22 inFus Katarzyna Fuśnik, 10-268 Olsztyn, ul. Sienkiewicza 7A/4
  23 WIA Dombrowicz Sp. J. 02-954 Warszawa, ul. Pastewna 9
  24 BlackLine S.C ul. Chmielewskiego 20C, 70-028 Szczecin
  25 Eurooffice GlobalEx Piotr Mikłasz, ul. Grunwaldzka 42/1B, 50-356 Wrocław
  1. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy :
   Ecoblack s.c. M. Szewczyk, Ł. Baran, ul. Domaniówka 1E - wartość brutto oferty - 404,67 zł

  2. Przy wyborze kierowano się ceną brutto oraz zgodnością złożonej oferty oferenta z opisem przedmiotu zamówienia.

   

   

   

   

 • Zapytanie cenowe - dostawa tonerów (3)

  Zapytanie ofertowe
  na dostawę tonerów do drukarek laserowych

  I. Zamawiający: 

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm.

  II. Opis przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa zamienników tonerów do drukarek opisanych w poniższej tabeli:

    

  Lp

  Asortyment

  Ilość

  1 Toner do drukarki Brother MFC-L8650CDW - TN326BK czarny (black) (wydajność 4000 str.) zamiennik 4
  2 Toner do drukarki Brother MFC-L8650CDW - TN326C błękitny (cyjan) (wydajność 3500 str.) zamiennik 2
  3 Toner do drukarki Brother MFC-L8650CDW - TN326M purpurowy (magenta) (wydajność 3500 str.) zamiennik 1
  4 Toner do drukarki Brother MFC-L8650CDW - TN326Y żółty (yellow) (wydajność 3500 str.) zamiennik 2
  5 Toner do drukarki Brother DCP 8110dn – TN3380 (wydajność 8000 str.) zamiennik. 2
  6 Toner do drukarki HP Laserjet 1320 HP 49A (Q5949A) (wydajność 6000 str.) zamiennik 1

   

 • Ogłoszenie o naborze - insp. wet

  Ogłoszenie opublikowano na stronie https://nabory.kprm.gov.pl/ pod numerem 33790

  Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
  inspektor weterynaryjny
  do spraw: bezpieczeństwa żywności
  w zespole ds. bezpieczeństwa żywności


  Miejsce wykonywania pracy: Chełm

  Adres urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm

  WARUNKI PRACY:

  • praca w siedzibie inspektoratu i na terenie powiatu chełmskiego,
  • wyjazdy w teren samochodem służbowym,
  • obsługa urządzeń biurowych ( komputer, drukarka, skaner, niszczarka, ksero),
  • siedziba urz edu w budynku parterowym, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych, częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym

  ZAKRES ZADAŃ:

  • prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad higieną żywności pochodzenia zwierzęcego - nadzór nad rolniczym handlem detalicznym,
  • prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań / postępowania administracyjne, egzekucyjne/,
  • sporządzanie obowiazujacych sprawozdań i raportów w ramach działalnosci zespołu ds bezpieczeństwa żywności,
  • pobieranie próbek do badań oraz prowadzenie monitoringu badań kontrolnych,
  • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów prawa weterynaryjnego i prawa UE,
 • Ogłoszenie o naborze - księgowy (2)

  Ogłoszenie opublikowano na stronie https://nabory.kprm.gov.pl/ pod numerem 33624

  Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  księgowy

  w zespole ds finansowo - księgowym

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: CHEŁM

  ADRES URZĘDU: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W CHEŁMIE UL. BROWARNA 2 22-100 CHEŁM

  WARUNKI PRACY:

  • praca biurowa przy komputerze,
  • obsługa urządzeń biurowych,
  • Siedziba urzędu w budynku parterowym, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, podjazd umożliwiający wejście do inspektoratu, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym

  ZAKRES ZADAŃ:

  • sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń dla kazdego pracownika i deklaracji podatkowych do US - PIT,
  • obsługa programu Płatnik - przesyłanie deklaracji do ZUS-u,
  • wprowadzanie dokumentów księgowych do programu Fk-Polisoft,
  • prowadzenie kasy dotyczącej wydatków bieżących zakładu, dochodów i sporządzanie raportów kasowych,
  • przygotowywanie analiz dochodów i wydatków budżetowych na potrzeby sprawozdawczości i planowania jednostki;
 • Ogłoszenie o naborze - księgowy

  Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  księgowy

  w zespole ds finansowo - księgowym

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: CHEŁM

  ADRES URZĘDU: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W CHEŁMIE UL. BROWARNA 2 22-100 CHEŁM

  WARUNKI PRACY:

  • praca biurowa przy komputerze,
  • obsługa urządzeń biurowych
  • Siedziba urzędu w budynku parterowym, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, podjazd umożliwiający wejście do inspektoratu, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym

  ZAKRES ZADAŃ:

  • sporządzanie list płac, kart wynagrodzeń dla kazdego pracownika i deklaracji podatkowych do US - PIT,
  • obsługa programu Płatnik - przesyłanie deklaracji do ZUS-u,
  • wprowadzanie dokumentów księgowych do programu Fk-Polisoft,
  • prowadzenie kasy dotyczacej wydatków bieżących zakładu, dochodów i sporządzanie raportów kasowych
 • Zawiadomienie ognisko asf - 15, 16, 17

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 1 lipca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 15, 16 i 17-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1.  15–go ogniska w gospodarstwie utrzymującym 2 sztuki świń w miejscowości Świerże , ul. Jana Pawła II 32, gm. Dorohusk, powiat chełmski: N51°12'44.46"/51.21235, E23°44'8.628"/23.73573

  2.  16-go ogniska w gospodarstwie utrzymującym 11 sztuki świń w miejscowościWólka Czułczycka 24, gm. Chełm, powiat chełmski: N51°11"35.462/51.193184, E23°28'34.694"/23.476304

  3.  17-go ogniska w gospodarstwie utrzymującym 4 sztuki świń w miejscowości, Świerże , ul. Jana Pawła II 32, gm. Dorohusk, powiat chełmski: N51°12'42.1"/51.2117,E23°44'08.6"/23.73573

   

 • Zawiadomienie ognisko asf - 18

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 4 lipca 30 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 18-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 14 sztuk świń w miejscowości Tomaszówka 15, gm. Sawin, powiat chełmski: N51°20'26.711"/51.340753,  E23°29'32.395"/23.492332
 • Zawiadomienie ognisko asf - 19

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 1 lipca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 19-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 18 sztuk świń w miejscowości Ruda Opalin 6a, gm. Ruda Huta, powiat chełmski: N51°15'18.315"/51.2550876, E23°36'17.218"/23.6047829
 • Zawiadomienie ognisko asf - 20

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 4 lipca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 20-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 43 sztuk świń w miejscowości Olchowiec Kolonia 49a, gm. Wierzbica, powiat chełmski: N51°13'58.058"/51.232793, E23°16'57.99"/23.282777
 • Informacja o naborze (4)

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 28624 z dnia 9 czerwca 2018 r.

   

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko:
  inspektor weterynaryjny

  nabór zakończony został wyborem kandydatki/kandydata


  WYBRANE OSOBY:

  1. Aleksandra Miszczuk Chełm
 • Zawiadomienie ognisko asf - 14

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 30 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 14-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 2 sztuki świń w miejscowości Teresin, gm. Białopole, powiat chełmski: N50°59"42.396/50.99511, E23°42'32.111"/23.70892

 • Zawiadomienie ognisko asf - 13

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 28 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 13-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 1 sztukę świni w miejscowości Brzeźno, gm. Dorohusk, powiat chełmski: N51°9"57.312 /51.16592, E23°38'17.16"/23.6381

 • Zawiadomienie ognisko asf - 12

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 22 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 12-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 292 sztuk świń w miejscowości Brzeźno, gm. Dorohusk, powiat chełmski: N51°10'14.844"/51.17079, E23°37'44.04"/23.6289

 • Zawiadomienie ognisko asf - 11

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 22 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 11-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 77 sztuk świń w miejscowości Świerże ul. Nadburzna 3, gm. Dorohusk, powiat chełmski: N51°13'57.9"/51.23275, E23°43'44.4"/23.72899

 • Informacja o naborze (2)

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 27382 z dnia 18 maja 2018 r.

   

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw: pasz i utylizacji w zespole ds. pasz i utylizacji

  nabór zakończony został wyborem kandydatki/kandydata


  WYBRANE OSOBY:

  1. Patrycja Giercuszkiewicz Brzeźno
 • Informacja o naborze (3)

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 27378 z dnia 18 maja 2018 r.

   

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

  w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

  nabór zakończony:  brak ofert kandydatek/kandydatów

   

 • Zawiadomienie ognisko asf - 10

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 21 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 10-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 1 sztukę świń w miejscowości Sawin ul. Podgrabowa 17, gm. Sawin, powiat chełmski: N51°16'30.3"/51.27508, E23°28'11.1"/23.46697

 • Zawiadomienie ognisko asf - 9

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 20 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 9-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 7 sztuk świń w miejscowości Żalin 102, gm. Ruda-Huta, powiat chełmski, powiat chełmski: N51°13'05,1"/51.218085, E 23°38'10.6"/23.636264

 • Zawiadomienie ognisko asf - 8

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 16 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 8-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 9 sztuk świń w miejscowości Sawin ul. Obłonie 4, gm. Sawin, powiat chełmski: N51°16'14.1"/51.270579, E23°26'09.0"/23.435824

 • Zawiadomienie ognisko asf - 7

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 16 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 7-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 27 sztuk świń w miejscowości Brzeźno 4, gm. Dorohusk, powiat chełmski: N51°09'56.3"/51.165641, E23°37'50.0"/23.630542

 • Zawiadomienie ognisko asf - 6

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 15 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 6-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 1151 sztuk świń w miejscowości Świerże ul. Piaskowa 27, gm. Dorohusk, powiat chełmski: N51°13'25.4"/51. 223714, E 23°42'20.4"/ 23. 705654

 • Zawiadomienie ognisko asf - 5

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 15 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 5-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 2 sztuki świń w miejscowości Podpakule 16, gm. Sawin, powiat chełmski: N51°20'59.712"/51.34992, E23°29'9.69"/23.4861

 • Zawiadomienie ognisko asf - 4

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 13 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 4-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 2 sztuk świń w miejscowości Dobryłów, gm. Ruda-Huta, powiat chełmski: N51°13'41.9"/51.2283, E23°40'58.1"/23.6828

 • Zawiadomienie ognisko asf - 3

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 12 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 3-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 10 sztuk świń w miejscowości Żalin Kolonia, gm. Ruda-Huta, powiat chełmski: N51°12'52.7"/51.21465, E23°39'58.8"/23.66633

 • Zawiadomienie (24)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 17 maja 2018 r. stwierdzono wystąpienie 40 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

  1. jednego odstrzelonego dzika w obwodzie łowieckim nr 167, łąka w okolicy miejscowości Puszki, gm. Dorohusk, powiat chełmski: N51°8'3.912"/51.13442, E23°43'2.388"/23.71733
 • Zawiadomienie (23)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 16 maja 2018 r. stwierdzono wystąpienie 39 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

  1. jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 151, łąka w okolicy miejscowości Rudka, gm. Ruda – Huta, powiat chełmski: N51°15'26.028"/51.25723,  E23°38'21.336"/23.63926
 • Zawiadomienie (22)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 16 maja 2018 r. stwierdzono wystąpienie 39 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

  1. jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 151, łąka w okolicy miejscowości Rudka, gm. Ruda – Huta, powiat chełmski: N51°15'26.028"/51.25723,  E23°38'21.336"/23.63926
 • Zawiadomienie (21)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 10 maja 2018 r. stwierdzono wystąpienie 38 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

  1. jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 124, las w okolicy miejscowości Chylin, gm. Wierzbica, powiat chełmski:
    N51°18'12.312"/ 51.30342,  E23°20'58.163"/ 23.34949
 • Zawiadomienie ognisko asf - 1 i 2

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 22 maja 2018 r. stwierdzono wystąpienie 1-go i 2-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. w gospodarstwie utrzymującym 13 sztuk świń w miejscowości Tarnów, gm. Wierzbica, powiat chełmski: N51°19'23.232"/51.32312, E23°18'38.987"/23.31083

  2. w gospodarstwie utrzymującym 661 sztuk świń w miejscowości Malinówka, gm. Sawin, powiat chełmski: N51°18'43.394"/51.312054, E23°18'38.987"/23.446969

 • Ogłoszenie o naborze - inspektor weterynaryjny (2)

  Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


  inspektor weterynaryjny
  do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
  w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt


  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Chełm
  ADRES URZĘDU: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2, 22-100 Chełm
  WYMIAR ETATU: 1
  STANOWISKA: 2


  WARUNKI PRACY:
  - praca biurowa przy komputerze i w terenie,
  - wyjazdy w teren samochodem służbowym, kontakt ze zwierzętami,
  - urządzenia pomiarowe,
  - obsługa urządzeń biurowych ( komputer, drukarka, skaner, ksero, niszczarka)
  Siedziba urzędu w budynku parterowym, częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, podjazd umożliwiający wejście do inspektoratu, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

 • Informacja o naborze

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 26369 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

   

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

  nabór zakończony został wyborem kandydatki/kandydata


  WYBRANE OSOBY:

  1. Ewa Egiert Chełm
  2. Aneta Zań Dominów
 • Zawiadomienie (20)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 2 maja 2018 r. stwierdzono wystąpienie 35 przypadku oraz w dniu 7 maja 2018 r. stwierdzono wystąpienie 36 - 37 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

  1. jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 153, okolice zabudowań w miejscowości Czułczyce Kolonia 41, gm. Sawin, powiat chełmski:  N51°12'20.0"/ 51.20556, E23°26'09.0"/ 23.43583

  2. jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 124, las w okolicy miejscowości Chylin, gm. Wierzbica, powiat chełmski: N51°18'24.9"/51.30692, E23°20'47.3"/23.34648

  3. jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 124, łąka, przy zbiorniku wodnym w miejscowości Chylin, gm. Wierzbica, powiat chełmski:  N51°17'38.2"/51.29393, E23°21'12.5"/23.35346
 • Zawiadomienie (19)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2018 r. stwierdzono wystąpienie 33 i 34 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. 33 przypadku u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 123, las w okolicach miejscowości Malinówka, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°17'4.164"/51.28449, E23°27'9.036"/23.45851

  2. 34 przypadku u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 123, łąka w okolicach miejscowości Petryłów, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°20'03.4"/51.33429, E23°24'40.8"/23.41133
 • Zawiadomienie (18)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. jeden padły dzik - przypadek 32 - w obwodzie łowieckim nr 123, las w okolicy miejscowości Bachus, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°18'0.432"/51.30012, E23°25'56.567"/23.43238

 • Zawiadomienie (17)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. jeden padły dzik  - przypadek 31 - w obwodzie łowieckim nr 124, las w okolicy miejscowości Chutcze, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°18'10.62"/51.30295, E23°21'9.864"/23.35774

 • Ogłoszenie

  4 MAJA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII

  W CHEŁMIE

  BĘDZIE NIECZYNNY

   

  W związku z Zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  z dnia 19 kwietnia 2018 roku,

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje:
  4 maja 2018 roku ustala się dniem wolnym od pracy (piątek),
  19 maja 2018 roku wyznacza się dniem pracy (sobota).

 • Ogłoszenie o naborze - inspektor weterynaryjny

  Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


  inspektor weterynaryjny
  do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
  w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt


  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Chełm
  ADRES URZĘDU: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2, 22-100 Chełm
  WYMIAR ETATU: 1
  STANOWISKA: 2


  WARUNKI PRACY:
  - praca biurowa przy komputerze i w terenie,
  - wyjazdy w teren samochodem służbowym, kontakt ze zwierzętami,
  - urządzenia pomiarowe,
  - obsługa urządzeń biurowych ( komputer, drukarka, skaner, ksero, niszczarka)
  Siedziba urzędu w budynku parterowym, częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, podjazd umożliwiający wejście do inspektoratu, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

 • Zawiadomienie (16)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

  1. trzy padłe dziki  - przypadek 30 - w obwodzie łowieckim nr 123, las w okolicy miejscowości Malinówka, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°17'17.646"/51.288235,  E23°27'3.747"/23.451041

 • Zawiadomienie (15)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

  1. jeden padły dzik - przypadek 28 - w obwodzie łowieckim nr 204, las w okolicy miejscowości Wygnańce, gmina Leśniowice, powiat chełmski:
   N 50°58'44.8"/50.97911, E 23°36'22.3"/23.6062

  2. jeden padły dzik - przypadek 29 - w lesie na terenie Rezerwatu Przyrody Bachus, gm. Sawin, powiat chełmski:
   N 51°18'15.5"/51.3043, E 23°25'22.3"/23.42285
 • Zawiadomienie (14)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. 27 przypadek u 2 dzików obwód łowiecki nr 124 łąka w okolicy miejscowości Chutcze gm. Sawin, powiat chełmski N51°17'57.48"/51.2993, E23°21'35,928"/23.35998.
 • Zawiadomienie (13)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

  1. jednego padłego dzika - przypadek 26 - w obwodzie łowieckim nr 124, las w okolicy miejscowości Chutcze, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°18'10.656"/ 51.30296, E23°21'13.787"/ 23.35383
 • Zapytanie cenowe - dostawa tonerów (2) - informacja o wyborze

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy tonerów do drukarek laserowych z dnia 17.04.2018r. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

   W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 13 ofert:

  Lp Oferent
  1 inFus ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 Olsztyn
  2 "WELL DONE" Paulina Woźniak, Częstochowa ul. Garncarska 46/2, 42-200 Częstochowa
  3 CA$H4TONER.EU Sp. z o.o., ul. Żwiki i Wigury 2B, 05-816 Michałowice Osiedle / Opacz Kolonia
  4 RAF-TECH, ul. Gimnazjalna nr 10/A8, 55-011, Siechnice
  5 Kopier Technik s.c. ul. Warszawska 96, 05-060 Raszyn-Jaworowicz
  6 WIK-TRADE Iwona Pietrzak, ul.Biała 7a, 05-802 Pruszków
  7 Unibit Sp. z o.o. 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 51
  8 HAPRINT TONERY S.C. 70-001 Ustowo, Ustowo 40M/14
  9 Lasser sp. z o.o. ul. Konarskiego 86, 01-355 Warszawa
  10 BLACKLINE S. C. ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin
  11 Microsystem Group Sp. J, ul. Górczewskiego 69/73, 01--410 Warszawa
  12 Printland, ul.Bystrzycka 69 C, 54-215 Wrocław
  13 AZET S.J, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość
  1. Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert:
   1. odrzucono jedną ofertę – oferta jest nie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia,
   2. w dwóch ofertach stwierdzono błędy rachunkowe.
  2. Za najkorzystniejszą ofertę uznano i dokonano wyboru wykonawcy:
   "WELL DONE" Paulina Woźniak, Częstochowa ul. Garncarska 46/2, 42-200 Częstochowa  - wartość brutto oferty – 2712,00 zł

  Przy wyborze kierowano się ceną brutto oraz zgodnością złożonej oferty oferenta z opisem przedmiotu zamówienia.

   

   

   

 • Zapytanie cenowe - dostawa tonerów (2)

  Zapytanie ofertowe
  na dostawę tonerów do drukarek

  w oparciu o § 8 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie

 • Zawiadomienie (12)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

  1. jednego padłego dzika - przypadek 25 - w obwodzie łowieckim nr 123, las w okolicy miejscowości Łowcza, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°19'30.8"/51.325234, E23°25'47.3"/23.429808
 • Zakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na:
  Zakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych

  1.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę przewoźnych chłodni kontenerowych [pdf]

   

 • Zawiadomienie (11)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF)u:

  1. dwóch padłych dzików - przypadek 23- w obwodzie łowieckim nr 124, las w okolicy miejscowości Chutcze, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°18'9.972"/51.30277, E23°21'12.564"/23.35349
  2. czterech padłych dzikówprzypadek 24 - w obwodzie łowieckim nr 186, las w okolicy zalewu Dębowy Las, miejscowość Wołkowiany, gmina Żmudź, powiat chełmski: N51°02'58.4"/51.04956, E23°40'31.6"/23.67545 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
  Zakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert - Zakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych

  Informacja z otwarcia ofert 
  Zakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych

   

  1. Informacja z otwarcia ofert - [pdf]
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych

  Ogłoszenie nr 500068051-N-2018 z dnia 28-03-2018 r.


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  OGŁOSZENIE DOTYCZY:
  Ogłoszenia o zamówieniu


  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
  Numer: 534122-N-2018
  Data: 21/03/2018


  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, Krajowy numer identyfikacyjny
  11020027700000, ul. ul. Browarna 2, 22100 Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 565 57 37, e-mail
  chelm.piw@wiw.lublin.pl, faks 82 565 50 58.
  Adres strony internetowej (url): http:www.piw.chelm.pl

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
  II.1) Tekst, który należy zmienić:
  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Numer sekcji: II
  Punkt: 4
  W ogłoszeniu jest: Podwójna przewoźna chłodnia kontenerowa – 7 sztuk Konstrukcja – rama kontenera z kątownika metalowego, umożliwiająca przewożenie go. Wymiary zewnętrzne chłodni: - długość L= 3 000 mm, - szerokość S= 2 000 mm, - wysokość H= 2 600 mm, Wymiary wewnętrzne chłodni: - długość L= 1 800 mm, - szerokość S= 800 mm, - wysokość H= 2 200 mm. Wymiary przedsionka : - długość L= 900 mm, - szerokość S= 1 800 mm, - wysokość H= 2 200 mm. Wysunięty daszek o długości 1,00 m (dodatkowe zadaszenie z blachy trapezowej) Ściany - płyta warstwowa grubości 100 mm z rdzeniem poliuretanowym. Podłoga - płyta warstwowa poliuretanowa grubości 100 mm z rdzeniem poliuretanowym i blacha kwasoodporna (jednostronnie), odporna na środki dezynfekcyjne, łatwa do mycia i dezynfekcji Przedsionek z tyłu komór chłodniczych. Podwójne drzwi chłodnicze z dwoma niezależnymi zamkami, każde. Wyposażenie: - urządzenie/agregat chłodniczy zasilany napięciem 230 VAC, - sterownik elektroniczny do programowania nastaw temperatur od +10 st. C do -5 st. C, - podlicznik energii elektrycznej, - kolejkę /tyrolkę/ do zawieszenia haków, - komplet haków /zgodny z normą DIN 5047/ w ilości 10 sztuk, - wciągarkę elektryczną 250 kg/500kg zainstalowaną nad wejściem chłodni x 2 szt. - instalację elektryczną zespoloną z oświetleniem poprowadzoną w zamontowanych korytkach ochronnych
  wewnątrz chłodni /szczelność IP65/, - komplet kluczy do drzwi (2x),

 • Zawiadomienie (10)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 22 marca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. 21 przypadek u 2 dzików obwód łowiecki nr 124 łąka w okolicy miejscowości Chutcze gm. Sawin, powiat chełmski N51°17'59.712"/51.29992, E23°21'40,176"/23.36116
  2. 22 przypadek u 1 dzika obwód łowiecki nr 123 las w okolicy miejscowości Bachus gm. Sawin, powiat chełmski N51°19' 24.996"/51.32361 E23°24' 56,1592"/23.41572
 • Zawiadomienie (9)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 22 marca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. 20 przypadek u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 151, łąka, w okolicy miejscowości Rudka, gm. Ruda Huta, powiat chełmski: N51°15'25.56"/51.2571, E23°38'5.891"/23.63497
 • Zawiadomienie (8)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 19 marca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

  1. 18 przypadek ASF u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 186, teren leśny przy Zalewie Dębowy Las, w okolicy miejscowości Wołkowiany, gm. Żmudź, powiat chełmski: N51°02'43.1"/51.04531,E23°40'48.9"/23.68025

  2. 19 przypadek ASF u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 124, łąka w okolicy miejscowości Chutcze, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°17'55.032"/51.29862, E23°21'41.399"/23.3615
 • Ogłoszenie: Zakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych

  Ogłoszenie nr 534122-N-2018 z dnia 2018-03-21 r. 

  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w ChełmieZakup i dostawa przewoźnych chłodni kontenerowych
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
  Nie
 • Zapytanie ofertowe - Kombinezony KRUTEX

  Zapytanie ofertowe
  na dostawę kombinezonów KRUTEX

  I. Zamawiający:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm.

  II. Opis przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa kombinezonów KRUTEX opisanych w poniższej tabeli:

  Lp. Zamawiany materiał/towar/usługa Ilość sztuk
  1. Kombinezony KRUTEX zielone rozmiar XXL 1000
  (jeden tysiąc)

  W ofercie proszę podać wartość brutto całego zamówienia. Cena musi uwzględniać transport kombinezonów Krutex do siedziby Zamawiającego.

 • Zawiadomienie (7)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 12 marca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

   

  1. 17 przypadek ASF u dwóch padłych dzików w obwodzie łowieckim nr 151, teren bagiennyw okolicy miejscowości Marysin, gmina Ruda – Huta, powiat chełmski: N51°15'38.8"/51.26077,  E23°40'45.8"/23.67939
 • Zawiadomienie (6)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 9 marca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

   

  1. dwóch padłych dzików w obwodzie łowieckim nr 137, pole w okolicy miejscowości Sawina, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°16'18.3"/51.27176, E23°23'02.4"/23.38399
 • Zawiadomienie (5)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

   

  1.  trzech padłych dzików w obwodzie łowieckim nr 153, las Borek, Sawin, gmina Sawin, powiat chełmski:  N51°15'42.7"/51.26188, E23°27'03.2"/23.45089
 • Zawiadomienie (4)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 2 marca 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

   

  1. dwóch padłych dzików w obwodzie łowieckim nr 136, las w okolicy miejscowości Sawin, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°17'06.7"/51.2852, E23°27'48.7"/23.46354
 • Zawiadomienie (3)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

  1. trzy padłe dziki na terenie Poleskiego Parku Narodowego w okolicy miejscowości Karczunek, gmina Wierzbica, powiat chełmski: N51°21'24.3"/51.356742, E23°18'52.7"/23.314649

  2. jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 153, las w okolicy miejscowości Sawin, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°15'38.8"/51.26079, E23°27'07.7"/23.45214

  3. jednego padłego dzika na terenie Poleskiego Parku Narodowego w okolicy miejscowości Karczunek, gm. Wierzbica, powiat chełmski: N51°21'09.7"/51.3527, E23°18'57.2"/23.315880
 • Zawiadomienie (2)

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 21 lutego 2018 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u:

  1. pięciu padłych dzików w obwodzie łowieckim nr 152, las w okolicy miejscowości Bukowa Mała, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°15'48.9"/51.26359, E23°29'59.8"/23.49993

  2. jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 153, las w okolicy miejscowosci Sawin, ul. Podgrabowa, gmina Sawin, powiat chełmski: N51°15'48.9"/51.26357, E23°28'24.5"/23.47348
 • Zapytanie cenowe - dostawa tonerów - informacja o wyborze

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
  dotyczące dostawy tonerów do informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 15 ofert:
  Lp Oferent Wartość brutto
  1 DMD S.C.   PAWEŁ MITURSKI, DOROTA MITURSKA
  STARONIWSKA 41B, 35-101 RZESZÓW
  4822,83
  2 WIK-TRADE Iwona Pietrzak
  ul.Biała 7a, 05-802 Pruszków
  5497,95
  3 Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe Lobos Sp. z o.o. Al.Pokoju 1A, 31-458 Kraków 5071,29
  4 Przedsiębiorstwo "ANNEX" Sp. z .o.o.
  ul. Rynek 10, 23-235 Annopol
  5212,11
  5 Renoma, 12-200 Pisz
  ul. Warszawska 49
  4817,00
  6 Azet Załęcka Anna, Załęcki Andrzej Spółka Jawna ul.Przemysłowa 4, 22-400 Zamość 4816,81
  7 CASH4TONER.EU Sp. z o.o. 05-816 Opacz Kolonia, ul. Żwiki i Wigury 2B 5018,15
  8 inFus ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-698 Olsytzn 5287,77
  9 "WELL DONE" Paulina Woźniak, Częstochowa ul. Garncarska 46/2, 42-200 Częstochowa 4754,00
  10 F.H.U. "BOSSY", Beata Bosy, 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 40 4865,88
  11 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-KOS Sp. z o.o.
  ul. Warszawska 363/365, 42-209 Częstochowa
  4868,44
  12 Grupa CELS Szymon Ciszyk, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 1 4842,51
  13 PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna,
  90 - 516 Łódź, ul. Wólczańska 66
  4800,69
  14 Unibit Sp. z o.o. 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 51 4996,26
  15 BLACKLINE S.C. ul.Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin 4884,33

  2. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy:

  "WELL DONE" Paulina Woźniak, Częstochowa ul. Garncarska 46/2, 42-200 Częstochowa

  Przy wyborze kierowano się ceną brutto oraz zgodnością złożonej oferty oferenta z opisem przedmiotu zamówienia.

 • Zapytanie cenowe - dostawa tonerów

  Zapytanie ofertowe
  na dostawę tonerów do drukarek


  I. Zamawiający:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm.


  II. Opis przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa tonerów do drukarek opisanych w poniższej tabeli:

  Lp. Zamawiany materiał/towar/usługa Ilość
  1 Toner do drukarki Brother MFC-9460CDN - TN325BK czarny (black) oryginalny 2
  2 Toner do drukarki Brother MFC-9460CDN - TN325C błękitny (cyjan) oryginalny 2
  3 Toner do drukarki Brother MFC-9460CDN - TN325M purpurowy (magenta) oryginalny 1
  4 Toner do drukarki Brother MFC-9460CDN - TN325Y żółty (yellow) oryginalny 1
  5 Toner do drukarki Brother MFC-L8650CDW - TN326BK czarny(black) oryginalny 1
  6 Toner do drukarki Brother MFC-L8650CDW - TN326C błękitny (cyjan) oryginalny 1
  7 Toner do drukarki Brother MFC-L8650CDW - TN326M purpurowy (magenta) oryginalny 2
  8 Toner do drukarki Brother MFC-L8650CDW - TN326Y żółty (yellow) oryginalny 1
  9 Toner do drukarki Brother DCP 8110dn – TN3380 –zamiennik. Wydajność 8.000 stron A4 przy 5% pokryciu 1
  10 Toner do drukarki HP Laserjet 1320 HP 49A (Q5949A) – zamiennik. Wydajność 6.000 stron A4 przy 5% pokryciu 1


  Tonery muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, w oryginalnych nie naruszonych opakowaniach.
  W ofercie proszę podać wartość brutto całego zamówienia. Cena musi uwzględniać transport tonerów do siedziby Zamawiającego.


  III. Termin realizacji zamówienia:
  Realizacja zamówienia do 16.02.2018 r.


  IV. Miejsce i termin składania ofert:
  Ofertę cenową proszę przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres chelm.piw@wiw.lublin.pl do dnia 09.02.2018r.

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


  V. Kryterium oceny ofert:
  Najniższa cena – 100%.


  VI. Dodatkowe informacje: Dodatkowych informacji udziela Pan Artur Borkowski, nr tel. 82 565 50 58, email borkowski.artur@wiw.lublin.pl


  VII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienie zamówienia publicznego.


  VIII. Do zapytania dołączono projekt umowy sprzedaży

  Załączniki do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe - [pdf]
  2. Projekt umowy - [pdf]

   

 • Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 22 grudnia 2017 r. stwierdzono wystąpienie choroby zakaźniej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u czterech dzików padłych w obwodzie łowieckim nr 136, okolice miejscowości Bukowa Wielka, gmina Sawin, powiat chemski:

  N51°19'14"/51.3205556, E23°31'40"/23.527777

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie
  ul. Browarna 2  zawiadamia, że:

  w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 5 szt. chłodni na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2 w trybie określonym Regulaminem Zamówień publicznych, do ktorych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie wybrano ofertę firmy:

  P.P.H.U. Vacuum - Global Jakup Megas - cena 93480,00 zł,
  termin dostawy 3 dni, gwarancja 30 m-cy.

   

  Załącznik:

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [pdf]

   

 • Ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert

  PIW. 3301.4.2017

  Zaproszenie do składania ofert
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
  zaprasza
  do złożenia oferty na dostawę chłodni
  na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy − Prawo zamówień publicznych


  1. Ofertę należy złożyć:
  - w jednej zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm.

  Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta” na dostawę chłodni na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie w trybie określonym Regulaminem Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie.

  Z ww. Regulaminem można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego.

  2. Opis przedmiotu zamówienia: 4 jednokomorowe kontenery chłodnicze i 1 dwukomorowy kontener chłodniczy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia.

  3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017 r.

  4. Termin złożenia ofert:
  Oferty należy złożyć w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. do godz. 12.00.

  5. Kryterium oceny ofert jest 50% cena, 40% termin realizacji, 10% termin gwarancji.

  6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Arnold Sawicki
  ul. Browarna 2, 22-100 Chełm, tel. (82) 5655058.

  7. Informacje dotyczące zawierania umowy:
  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę sprzedaży, (projekt umowy stanowi Załącznik Nr 2), którą Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w razie wybrania jego oferty. Składając ofertę Wykonawca winien oświadczyć, że wyraża zgodę na zawarcie umowy z Zamawiającym na warunkach wskazanych we wzorze umowy.

  Załacznik: Specyfikacja techniczna chłodni

 • Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii - szczepienia lisów wolno żyjących

  Komunikat

  Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) informuję, że na terenie województwa lubelskiego w dniach 9 – 20 września 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

   

  Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km². Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi pakiet o kształcie zbliżonym do kwadratu o wymiarach około 30 mm x 30 mm, koloru brunatnego, o intensywnym zapachu rybim.

  Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny. Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

  Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

  Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

   

  N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !!!

   

  Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

  Paweł Piotrowski

 • Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zwalczania ASF - obszary ochronne

  UWAGA !!!

  Od dnia 17.08.2017 obowiązuje Decyzja (UE) 2017/1481 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

  Gminy: Dorohusk, Kamień, Chełm, Wierzbica, Sawin, Ruda-Huta i miasto Chełm - ujętę są w obszarze ochronnym -  obowiązują nowe świadectwa i przepisy dotyczące uboju gospodarczego.

  Aktualizacja!!!

  Z dniem 07.12.2017r. na mocy Decyzji (UE) 2017/2267 zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich obszar ochronny (żółty) zostaje rozszerzony o gminy: 

  - Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny w powiecie chełmski. 

  Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze ochronnym to:

  Nakaz:

  1. Utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty) w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy)
  2. Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.
  3. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
  4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:
   a. wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;
   b. wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa;
   c. stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym);
  5. Wykonywanie obsługi świń wyłącznie przez osoby, które wykonują tę czynność w danym gospodarstwie.
  6. Mycie i odkażanie rąk przed i po obsłudze świń, używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeprowadzanie dezynfekcji obuwia oraz sprzętu do obsługi świń.
  7. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
  8. Zgłaszanie do ARiMR każdego zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (urodzenie, kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) w ciągu 24 godzin od zaistnienia tego zdarzenia.
  9. Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.


  Zakaz:

  1. Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.
  2. Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.
  3. Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane w gospodarstwie.


  Na terenie obszaru ochronnego obowiązuje pisemne zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej na 24h przed, zamiaru przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.


  Opisane powyżej zakazy i nakazy dotyczą zarówno gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własne potrzeby jak i ferm komercyjnych.

  Załączniki:

  1. DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich - [pdf]
  2. DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich - [pdf]
  3. ULOTKA - ZASADY OBOWIĄZUJĄCE GOSPODARSTWA UTRZYMUJĄCE TRZODĘ CHLEWNĄ W OBSZARZE OCHRONNYM[pdf]

   

 • Komunikat - Dni wolne od pracy

  Komunikat

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje,

  że zgodnie z zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 29 marca 2017 r.

  2 maja 2017 r. jest dniem wolnym od pracy dla urzędów administracji rządowej.

  Natomiast 13 maja 2017 r. (sobota) – Inspektorat będzie czynny.

   

  Załącznik:

  Zarządzenie Szefa KPRM w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. - [pdf]

 • Ogłoszenie o wyniku naboru - radca prawny

  Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko radcy prawnego

  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie

   

  Wyniki naboru:

  Nabór został zakończony wyborem  kandydata / kandydatki

   

  Wybrane osoby:

  Lidia Baranowska

 • Informacja

  klepsydra

 • Ogłoszenie o naborze - radca prawny

  Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
  radca prawny
  do spraw: obsługi prawnej
  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie

  Stanowiska: 1, wymiar etatu: 1/4, pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Miejsce wykonywania pracy:
  Chełm

  Adres urzędu:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Browarna 2, 22-100 Chełm


  WARUNKI PRACY

  • praca przy komputerze

  ZAKRES ZADAŃ

  • udzielanie pracownikom inspektoratu opinii i porad prawnych, a także wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, w szczególności prawa: administracyjnego, weterynaryjnego, podatkowego, cywilnego, zamówień publicznych, pracy
  • reprezentowanie inspektoratu w postępowaniach sądowych i administracyjnych
  • opiniowanie umów
  • informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalnia inspektoratu
 • Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń

  Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń wprowadzonych ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605)

  Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 1605) zmieniła przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.), przede wszystkim w zakresie identyfikacji świń, m.in.:

  • w przypadku świń urodzonych w danej siedzibie stada, wprowadzono obowiązek oznakowania tych zwierząt w terminie 30 dni od dnia ich urodzenia, przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka zawierającego numer siedziby stada urodzenia, fakt oznakowania tych zwierząt należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, wprowadzono obowiązek dodatkowego oznakowania świń tatuażem z numerem siedziby stada, w której świnie przebywają dłużej niż 30 dni, ustawa nie wskazuje terminu na wykonanie tego oznakowania, w związku z tym należy przyjąć, że musi być ono wykonane nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, fakt oznakowania tych zwierząt należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia oznakowania kierownikowi biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • skrócono z 30 do 7 dni termin na zgłaszanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez posiadaczy świń zdarzeń powodujących zmniejszenie lub zwiększenie liczby świń w siedzibie stada,
  • w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, wprowadzono na tych obszarach obowiązek zgłaszania w ciągu 24 godzin zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada oraz uboju zwierzęcia gospodarskiego,
  • wprowadzono obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji o wynikach tego spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

  Żródło:

  1. Główny Inspektorat Weterynarii - Informacja dla posiadaczy świń o zmianach w identyfikacji i rejestracji świń
  2. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

   

   

 • Komunikat dla rolników - posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF

  ARiMR wzywa rolników, posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF, którzy do tej pory nie zarejestrowali posiadania tych zwierząt, aby w terminie do 5 października 2016 r. zgłosili się do biura powiatowego Agencji w celu:

  • uzyskania numeru producenta,
  • numeru siedziby stada,
  • zgłoszenia świń do rejestru.

  W przypadku zgłoszenia się we wskazanym terminie nie będą stosowane kary finansowe za wcześniejsze niedopełnienie obowiązków posiadacza zwierząt. Natomiast po dacie 5 października br. prowadzone będą intensywne kontrole gospodarstw. Ujawnienie w ich wyniku posiadania świń bez dopełnienia obowiązku ich zgłoszenia, skutkować będzie nałożeniem kary finansowej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

  Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Komunikat ARiMR dla rolników - posiadaczy trzody chlewnej z terenów zagrożonych występowaniem ASF

   

 • Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

  Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie wrzesień 2016 r.

  Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie  przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737)  na terenie województwa lubelskiego w dniach 17 – 26 września 2016 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną. 

  Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km². Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych. Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach
  30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym. Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny. Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do
  lekarza weterynarii. Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki. Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

   

  N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i  !!!

                                 

  Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

  Paweł Piotrowski


   

 • Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie.

  Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie  przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego, w dniach 15 – 21 maja 2016 roku, planowane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.

   

  Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km².
  Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
  Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.
  Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny.
  Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.
  Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.
  Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

  N i e   w o l n o   d o t y k a ć   s z c z e p i o n k i  !!!

  Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

  Paweł Piotrowski

   

 • Informacja

  Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że

  zmarł lekarz weterynarii, wieloletni pracownik Inspekcji Weterynaryjnej,

  były zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie

  ANDRZEJ RAABE

  o czym zawiadamiają pogrążeni w żalu

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie i pracownicy inspektoratu

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka

  Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko informatyka.

 • Dobra praktyka w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

 • Wnioski o wyznaczenie na czynności zlecone

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje o możliwości składania wniosków o wyznaczenie na następujące czynności zlecone:

  • szczepienia ochronne i badanie rozpoznawcze
  • sprawowanie nadzoru nad punktami skupu zwierząt, targami, wystawami, pokazami
  • badania zwierząt umieszczonych na rynku przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia
  • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przed- i po-ubojowego, oceny mięsa
  • badanie mięsa zwierząt łownych
  • pobieranie próbek do badań
  • badanie laboratoryjne na obecność włośni


  Wnioski można pobrać ze strony internetowej PIW Chełm www.piw.chelm.pl lub na miejscu w Inspektoracie. Wnioski należy składać do dnia 16.12.2015 r., emailem, listownie lub osobiście.

   

 • Informacja o przypadku włośnicy na terenie powiatu

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje o stwierdzeniu w dniu 09.09.2015 r. włośnicy u dzika z terenu gminy Dorohusk.

  Cała tusza została przekazana do utylizacji.

  Informacje powiązane: badanie próbek w kierunku włosnicy

 • Informacja o wyniku naboru

  Numer ogłoszenia: 171758

  Nazwa urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie

  Stanowisko: starszy referent

  Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie, ul. Browarna 2, 22-100 Chełm

  Nabór zakończony: Anna Niemiec, zam. Chełm

  Do dnia 08.09.2015 kandydaci mogą odbierać dostarczone dokumenty. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 • Nabór na stanowisko starszego referenta

  Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: starszy referent do spraw administracyjno - biurowych

 • Unieważnienie oferty na prace remontowe

 • Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na prace remontowe

 • Umowy na wykonywanie zadań zleconych przez PLW

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie w związku ze zbliżaniem się terminu podpisywania umów na wykonywanie zadań zleconych na 2015 r. informuje, iż lekarze weterynarii wolnej praktyki mogą składać wnioski o wyznaczenie w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2 lub na adres chelm.piw@wiw.lublin.pl . Wnioski należy składać do 15.12.2014 r.

 • Zasady podróżowania ze zwierzetami

  Zasady podróżowania ze zwierzętami towarzyszącymi.

   

  Informacja dla podróżnych ze zwierzętami towarzyszącymi (UA) - ulotka [pdf]

   

 • Włośnica na terenie powiatu chełmskiego

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje o stwierdzeniu w lutym 2014 roku przypadku włośnicy dzika, upolowanego w obwodzie 169 w Żalinie.

 • Szkolenie z zakresu prawa farmaceutycznego dla lekarzy weterynarii

  Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że zaplanowano szkolenie z zakresu prawa farmaceutycznego, przeznaczone dla lekarzy weterynarii z Powiatów Chełmskiego, Krasnostawskiego i Włodawskiego.

 • Wirus Schmallenberg

  Informacja dla lekarzy weterynarii i hodowców bydła, owiec i kóz - kliknij aby pobrać w formie pliku

  {pdf=http://piw.chelm.pl/images/berg/berg.pdf|600|700}

 • Ubój zwierząt gospodarczych na własne potrzeby

  Informacja dotycząca ubojów gospodarczych zwierząt na własne potrzeby.

  Do pobrania w formie pliku tutaj

  {pdf=http://piw.chelm.pl/images/inne/ubojwlasne.pdf|600|700}

 • Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie wścieklizny zwierząt

  W związku z wystąpieniem wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Chełm, Leśniowice oraz Siennica Różana, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie publikuje rozporządzenie nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2011 roku.