Filtr
 • Informacja o naborze - inspektor weterynaryjny (2)

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 37671 z dnia 10 listopada 2018 r.

   

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie informuje,
  że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektor weterynaryjny

  nabór zakończony:  wyborem kandydatki/kandydata

   

  WYBRANE OSOBY:
  1. Urszula Cyrek - Mszana Dolna

 • Zawiadomienie - 173-174

  Z A W I A D O M I E N I E

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że w dniu 16 listopada 2018r. stwierdzono wystąpienie 173 i 174 przypadku choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń u dzików(ASF):

  1. 173 przypadku u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 186 w lesie w okolicy miejscowości Natalin, gmina Żmudź, powiat chełmski: N51° 3' 53.2548"/ 51.064793, E23° 37' 11.0064"/ 23.619724
  2. 174 przypadku u jednego padłego dzika w obwodzie łowieckim nr 186 w lesie w okolicy miejscowości Natalin, gmina Żmudź, powiat chełmski: N51° 3' 46.782"/ 51.0629950, E23° 37' 36.0624"/ 23.6266840
 • Informacja o naborze - inspektor weterynaryjny

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 36483 z dnia 23 września 2018 r.

   

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie informuje,
  że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektor weterynaryjny

  nabór zakończony:  wyborem kandydatki/kandydata

   

  WYBRANE OSOBY:
  1. Justyna Szumlak - Chełm

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa i zakup aparatu elektrycznego do ogłuszania zwierząt

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

    dostawa i zakup aparatu elektrycznego do ogłuszania zwierząt

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę i zakup aparatu elektrycznego do ogłuszania zwierząt na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2 w trybie określonym Regulaminem Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie wybrana została oferta:

  Oferta złożona przez Weindich Sp. J. ul. Adamieckiego 8 41-503 Chorzów, na dostawę i zakup aparatu elektrycznego od ogłuszania zwierząt w kwocie 9225,00 zł brutto spełniała wszystkie wymogi zamawiającego ustalone w Szczegółowej charakterystyce przedmiotu  zamówienia.

   

  1. Zawiadomienie - [pdf]
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa i zakup aparatu elektrycznego do ogłuszania zwierząt (2)

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

    dostawa i zakup aparatu elektrycznego do ogłuszania zwierząt

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę i zakup aparatu elektrycznego do ogłuszania zwierząt na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie ul. Browarna 2 w trybie określonym Regulaminem Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie wybrana została oferta:

  Oferta złożona przez Weindich Sp. J. ul. Adamieckiego 8 41-503 Chorzów, na dostawę i zakup aparatu elektrycznego od ogłuszania zwierząt w kwocie 9225,00 zł brutto spełniała wszystkie wymogi zamawiającego ustalone w Szczegółowej charakterystyce przedmiotu  zamówienia.

   

  1. Zawiadomienie - [pdf]