Filtr
 • Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa mat dezynfekcyjnych

  Nr sprawy: PIW/Z/1/2019

  Chełm, dnia 12 września2019 r.


  ZAMAWIAJĄCY:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
  22-100 Chełm
  ul. Browarna 2
  e-mail: chelm.piw@wiw.lublin.pl
  http://piw.chelm.pl

   

  Zaproszenie do składania ofert

  Zamawiający, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Chełmie.

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  Maty dezynfekcyjne 1,2 m x 2,0 m, pod przejazd samochodów ciężarowych, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia