Filtr
 • Rozporządzenie nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 30.03.2020r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 30.03.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 2073 ukazało się:

  ROZPORZĄDZENIE NR 2
  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
  z dnia 30 marca 2020 r.
  w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu Gminy Dorohusk.


  Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, Dz. U. z 2020 r. poz. 148) zarządza się, co następuje:

  § 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt o promieniu 5 km wokół ogniska wyznaczonego w miejscowości Teosin gm. Dorohusk obejmujący miejscowości: Teosin, Barbarówka, Turka, Dorohusk, Dorohusk osada, Berdyszcze, Okopy, Okopy Kolonia, Ludwinów, Dobryłówka , Wólka Okopska, Świerże Kolonia, Zalasocze, Rozkosz, Stefanów, Puszki, Majdan Skordiowski, Michałówka, Ostrów. Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt oznacza się tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.

 • INFORMACJA o wystąpieniu wścieklizny u lisa

  UWAGA !!!

  W związku ze stwierdzeniem w gminie Dorohusk w miejscowości Teosin wścieklizny u lisa wyznacza się obszar zagrożony wystąpieniem tej choroby.

  Obszar obejmuje następujące miejscowości w gminie Dorohusk: Teosin, Barbarówka, Turka, Dorohusk, Dorohusk osada, Berdyszcze, Okopy, Okopy Kolonia, Ludwinów, Dobryłówka, Wólka Okopska, Świerże Kolonia, Zalasocze, Rozkosz, Stefanów, Puszki, Majdan Skordiowski, Michałówka, Ostrów.

  Na wyznaczonym obszarze:
  1. Nakazuje się:
  1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
  2) zaszczepienie przeciwko wściekliźnie psów dotychczas nie zaszczepionych.

  2. Zakazuje się:
  1) urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;
  2) pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru;
  3) przemieszczania psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę z terenu i na teren obszarów zagrożonych bez uzyskania zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii we Chełmie.

  3. Zaleca się:
  1) zaszczepienie kotów przeciwko wściekliźnie.

  W przypadku znalezienia martwego lisa w wyznaczonym obszarze zagrożenia: nie należy go dotykać!
  Zgłosić ten fakt do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chełmie 


  Tel. 82 565 50 58

  Każdy, kto u swojego psa lub kota zauważy niepokojące objawy, powinien jak najszybciej udać się z nim do lekarza weterynarii.

   

   

 • Zmiana godzin pracy

  UWAGA !!!

  Na podstawie zarządzenia Nr 2 /2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 20.03.2020r.

  Od dnia 23.03.202r. do odwołania Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie pracuje

   

  od godz. 8:00 do godz. 14:00

   

  Telefon kontaktowy tel.: +48 82 565 50 58, fax: +48 82 565 57 37,
  email: chelm.piw@wiw.lublin.pl

   

  Sprawy urzędowe można załatwić:
  • drogą telefoniczną: +48 82 565 50 58,
  • faxem: +48 82 565 57 37
  • drogą mailową: chelm.piw@wiw.lublin.pl
  • drogą pocztową na adres: ul. Browarna 2, 22-100 Chełm,
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP): /piwchelm/skrytka
  • poprzez wrzucenie wniosków, pism i innych dokumentów do wystawionej urny w korytarzu budynku Inspektoratu

   

  Za utrudnienia przepraszamy!

 • Inspektorat wstrzymuje przyjmowanie interesantów

  UWAGA !!!

  Na podstawie zarządzenia Nr 1 /2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 16.03.2020r.

  Od dnia 16.03.202r. do odwołania Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie

   

  WSTRZYMUJE PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW

   

  Telefon kontaktowy tel.: +48 82 565 50 58, fax: +48 82 565 57 37, email: chelm.piw@wiw.lublin.pl

   

  Sprawy urzędowe można załatwić:
  • drogą telefoniczną: +48 82 565 50 58,
  • faxem: +48 82 565 57 37
  • drogą mailową: chelm.piw@wiw.lublin.pl
  • drogą pocztową na adres: ul. Browarna 2, 22-100 Chełm,
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP): /piwchelm/skrytka
  • poprzez wrzucenie wniosków, pism i innych dokumentów do wystawionej urny w korytarzu budynku Inspektoratu

   

  Za utrudnienia przepraszamy!