Rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 15 września 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 15.09.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 4570 ukazało się:

 ROZPORZĄDZENIE NR 5
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 15 września 2020 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń


Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4125).
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź oraz miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Chełmie

Agnieszka Lis

 Załączniki do pobrania:

1. Rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 15 września 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń - [pobierz]

Rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 07.08.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 4125 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 4
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8c lit. c, 8e i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148, poz. 285) oraz § 7 i 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2015 r. poz. 754) w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Żmudź, gmina Żmudź zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony w powiecie chełmskim o promieniu ok. 3 km wokół ogniska afrykańskiego pomoru świń, obejmujący w gminie Żmudź miejscowości: Dryszczów, Klesztów, Rudno, Wołkowiany, Żmudź, Żmudź Kolonia;
2) obszar zagrożony w powiecie chełmskim o promieniu ok. 7 km poza obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący następujące miejscowości:
a) w gminie Białopole miejscowości: Białopole, Grobelki, Teresin, Zabudnowo,
b) w gminie Dorohusk miejscowości: Kroczyn, Pogranicze, Skordiów,
c) w gminie Dubienka miejscowości: Kajetanówka, Nowokajetanówka, Radziejów, Siedliszcze, Tuchanie,
d) w gminie Kamień miejscowości: Andrzejów, Czerniejów, Haliczany, Kamień, Koczów, Majdan Pławanicki, Mołodutyn, Natalin, Pławanice, Rudolfin, Strachosław, Wolawce,
e) w gminie Leśniowice miejscowości: Alojzów, Kumów Majoracki, Kumów Plebański, Poniatówka, Sarniak, Teresin, Wygnańce,
f) w gminie Wojsławice miejscowości: Huta, Krasne, Putnowice – Kolonia, Putnowice Wielkie, Turowiec, Wólka Putnowicka,
g) w gminie Żmudź miejscowości: Annopol, Bielin, Gałęzów, Kazimierzówka, Ksawerów, Lipinki, Leszczany, Leszczany Kolonia, Maziarnia, Pobołowice, Pobołowice – Kolonia, Puszcza, Roztoka, Stanisławów, Syczów, Wólka Leszczańska.

Czytaj więcej: Rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie...

Rozporządzenie nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 27.06.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 3103 ukazało się:

Rozporządzenie nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego

Załącznik:

1. Rozporządzenie nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego, łęczyńskiego i włodawskiego - [pdf]

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zmiany obszaru stref na tererenie powiatu chełmskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie przekazuje treść opublikowanej w dniu 04.07.2018r. Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/950 z dnia 03 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.Urz. UE L 167).

 

Zmiany dotyczą następujących gmin powiatu chełmskiego:

 

do obszaru objętego ograniczeniami (STREFA CZERWONA) należy:

  • gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy oraz część gminy Dorohusk położona na północ od drogi nr E373 w powiecie chełmskim,


do obszaru zagrożenia (STREFA NIEBIESKA) należą:

  • gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,
  • powiat miejski Chełm;  

Rozporządzenie nr 18 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 27.06.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 3102 ukazało się:

 Rozporządzenie nr 18 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego

Załącznik:

1. Rozporządzenie nr 18 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i włodawskiego - [pdf]