Rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 06.06.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 2776 ukazało się:

ROZPORZĄDZENIE NR 5
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 6 czerwca 2018 r.
w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu chełmskiego.


Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a i 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855, z 2018 r. poz. 50, z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części ustalonych zgodnie z Uchwałą Nr VI/88/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r., położonych na terenie powiatu chełmskiego nakazuje się:

1. przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów obejmujących powiat chełmski w ilości 92 szt. z podziałem na odstrzał: 3 szt. dzików w obwodzie nr 154 i 3 szt. dzików w obwodzie nr 170 - Koło łowieckie Nr 4 „Sokół” w Rejowcu, 2 szt. dzików w obwodzie nr 155 - Koło łowieckie Nr 5 „Dąbrowa” w Lublinie, 4 szt. dzików w obwodzie nr 138 - Koło łowieckie Nr 12 „Szóstak”, 4 szt. dzików w obwodzie nr 167, 4 szt. dzików w obwodzie nr 186, 4 szt. dzików w obwodzie 204 - Koło łowieckie Nr 22 „Chełmskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa”, 4 szt. dzików w obwodzie nr 152, 3 szt. dzików w obwodzie nr 169, 3 szt. dzików w obwodzie nr 187 i 4 szt. dzików w obwodzie nr 205 - Koło łowieckie Nr 23 „Szarak” w Chełmie, 4 szt. dzików w obwodzie nr 166 - Koło łowieckie Nr 53 „Bażant” w Świdniku, 4 szt. dzików w obwodzie nr 184 - Koło łowieckie Nr 67 „Krogulec”, 3 szt. dzików w obwodzie nr 124 - Koło łowieckie Nr 80 „Budowlani”, 6 szt. dzików w obwodzie nr 165 i 4 szt. dzików w obwodzie nr 185 - Koło łowieckie Nr 82 „Dubelt”, 4 szt. dzików w obwodzie nr 137, 4 szt. dzików w obwodzie nr 151 i 3 szt. dzików w obwodzie nr 171 - Koło łowieckie Nr 85 „Sokół”, 3 szt. dzików w obwodzie nr 136 - Koło łowieckie Nr 86 „Szpak”, 4 szt. dzików w obwodzie nr 123 - Koło łowieckie Nr 94 „Żak”, 5 szt. dzików w obwodzie nr 202 - Koło łowieckie Nr 95 „Pogoń”, 4 szt. dzików w obwodzie nr 153 i 6 szt. dzików w obwodzie nr 168 - Koło łowieckie Nr 163 „Orlik” - w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Chełmie każdego przypadku padnięcia dzika.

3. niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie, gdzie będą przetrzymywane do czasu uzyskania wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

4. w przypadku wykluczenia afrykańskiego pomoru świń zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.

 

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin Białopole, Dorohusk, Dubienka, Chełm, Kamień, Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź i Urzędów Miast Chełm, Rejowiec Fabryczny i Siedliszcze.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Chełmie
Agnieszka Lis

 

Załącznik do pobrania:

  1. Rozporządzenie Nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego poz 2776 - [pdf]