Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zmiany obszaru stref na tererenie powiatu chełmskiego

  • Drukuj

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie przekazuje treść opublikowanej w dniu 04.07.2018r. Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/950 z dnia 03 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz.Urz. UE L 167).

 

Zmiany dotyczą następujących gmin powiatu chełmskiego:

 

do obszaru objętego ograniczeniami (STREFA CZERWONA) należy:

  • gminy Białopole, Dubienka, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny i część gminy wiejskiej Chełm położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy oraz część gminy Dorohusk położona na północ od drogi nr E373 w powiecie chełmskim,


do obszaru zagrożenia (STREFA NIEBIESKA) należą:

  • gminy Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień i część gminy wiejskiej Chełm położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od zachodniej granicy tej gminy do granicy powiatu miejskiego Chełm, a następnie północną granicę powiatu miejskiego Chełm do wschodniej granicy gminy w powiecie chełmskim,
  • powiat miejski Chełm;