Rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 15 września 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

  • Drukuj

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie informuje, iż w dniu 15.09.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 4570 ukazało się:

 ROZPORZĄDZENIE NR 5
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHEŁMIE
z dnia 15 września 2020 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń


Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4125).
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź oraz miejscowościach (sołectwach) na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Chełmie

Agnieszka Lis

 Załączniki do pobrania:

1. Rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie z dnia 15 września 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń - [pobierz]