Zawiadomienie ognisko asf - 3

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 12 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 3-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

1. w gospodarstwie utrzymującym 10 sztuk świń w miejscowości Żalin Kolonia, gm. Ruda-Huta, powiat chełmski: N51°12'52.7"/51.21465, E23°39'58.8"/23.66633