Zawiadomienie ognisko asf - 4

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 13 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 4-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

1. w gospodarstwie utrzymującym 2 sztuk świń w miejscowości Dobryłów, gm. Ruda-Huta, powiat chełmski: N51°13'41.9"/51.2283, E23°40'58.1"/23.6828