Zawiadomienie ognisko asf - 5

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 15 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 5-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

1. w gospodarstwie utrzymującym 2 sztuki świń w miejscowości Podpakule 16, gm. Sawin, powiat chełmski: N51°20'59.712"/51.34992, E23°29'9.69"/23.4861