Zawiadomienie ognisko asf - 6

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie zawiadamia, że dnia 15 czerwca 2018 r. stwierdzono wystąpienie 6-go ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF):

1. w gospodarstwie utrzymującym 1151 sztuk świń w miejscowości Świerże ul. Piaskowa 27, gm. Dorohusk, powiat chełmski: N51°13'25.4"/51. 223714, E 23°42'20.4"/ 23. 705654